Längd: 0:19
Textning: Ingen textning
Språk: Finlandssvenskt teckenspråk

Språkfrågor och svar: funktionsnedsättning, funktionshinder

Språkrådgivningen publicerar exempel på ställda språkfrågor och svar.