Längd: 07:02
Textning: Svenska
Språk: Finlandssvenskt teckenspråk

Finlands Dövas Förbunds nyhetsöversikt 28.4.2022

I denna veckans översikt bland annat projekt Språkstyrka och försoningsprocessens föreningsturné.

Kurs för finlandssvenska vuxna och familjer

På kursen diskuteras barnets uppväxt som två- eller flerspråkig och om hela familjens sociala välbefinnande. För vuxna som deltar ensamma eller med sin partner arrangeras egna föreläsningar om välmående. Samtidigt ordnar barnledarna egna aktiviteter för barnen. Deltagarna hinner också bada i Tropiclandia!

Ungefär två månader efter kursen ordnas en uppföljningsdag, där man går igenom teman som tagits upp på kursen.

Sista anmälningsdagen är 1.5 via länken du hittar intill.

Språkstyrkas rapport för året 2021 kan nu läsas

Projekt Språkstyrka fortsätter till början på året 2023 men verksamheten rapporteras till finansiären årligen. Rapporten för år 2021 hittar du intill.

Mycket har hunnit hända på ett år. Över tio barn runt Finland får nu distansundervisning i finlandssvenska tecken och finlandssvenskt teckenspråk, även några coda-barn. Möjliga lösningar för att fortsätta distansundervisningen efter projektet har diskuterats med Utbildningsstyrelsen och Valteri. Humak förberedde Livs 3 utbildningen som startade i början på det här året. FST rf har fortsatt arbetet med Språkplanen som en tid hamnat lite skymundan då det hände så mycket med t.ex. de tidigare Livs utbildningarna.

Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. har ny styrelse

Lördagen 9 april samlades medlemmar i Noux för föreningens årsmöte. Under årsmötet behandlades de sedvanliga punkterna och val av ny ordförande samt styrelsemedlemmar. Detta var speciellt spännande då föreningens förre ordförande Robin Hänninen inte ställde upp på omval. Till slut enades årsmötet och Emmy Nyström blev vald till föreningens femte ordförande. Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. har nu en ordförande och fem styrelsemedlemmar. Bild och namn kan ni hitta via föreningens sociala medier.

Försoningsprocessens föreningsturné fortsätter

Finlands Dövas Förbunds föreningsturné, som inleddes i mars, är ett tillfälle för föreningsmedlemmarna att diskutera sannings- och försoningsprocessens idé, processens olika skeden och de historiska oförrätterna. Syftet är att samla in önskemål och förväntningar från gemenskapen med tanke på de fortsatta åtgärderna.

Det kommer att ordnas en egen diskussion för alla som använder finlandssvenskt teckenspråk i samarbete med Finlandssvenska teckenspråkiga rf. Tidpunkten meddelas senare.

Under tiden går föreningsturnén vidare till fem nya orter, med St:Michel först i tur den fjärde maj.

Därefter följer Kuopio 5.5, Uleåborg7.5, Kotka 10.5 samt Tammerfors 18.5. Förbundsstyrelsens representanter deltar i alla diskussionsträffar

Adress om döva tolkars ställning till FPA

Finlands Dövas Förbund rf, Finlands Dövblinda rf, Språkexperter rf, Diakoni-yrkesskolan, Humanistiska yrkeshögskolan, Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. samt döva tolkar och deras arbetsgivare tog i februari initiativ till en gemensam adress om de döva tolkarnas ställning i FPA:s tolkningstjänster.

Bakgrunden till adressen är den diskussion som döva tolkar, tjänsteproducenter och anordnare av tolkutbildning har fört om att FPA:s förmedlingscentral sedan hösten 2021 har minskat antalet tolkningsuppdrag för döva tolkar. Den rådande situationen är ohållbar också för personer med hörsel- och synskada och för dövblinda. Adressen undertecknades av 748 personer och överlämnades till FPA samt social- och hälsovårdsministeriet, Människorättscentret och diskrimineringsombudsmannen 8.4.2022.

Klicka på länken intill för att läsa hela adressen.

Gallaudet-rektor på besök

I USA:s huvudstad Washington finns världens enda dövuniversitet, Gallaudet University. Hur är det att leva och studera vid Gallaudet? Vi hade tillfälle att intervjua universitetsrektor Roberta Cordano i samband med hennes besök i Finland.

I intervjun berättar Cordano bland annat om vad som gör Gallaudet-universitetet helt unikt. Vi får också veta om studie- och idrottsmöjligheterna vid universitetet och om teckenspråkiga tjänster i Washington. Intervjun är gjord på amerikanskt teckenspråk som tolkas till finskt teckenspråk.

Nytt informationspaket om pensionering

Har du funderat på att gå i pension? Nu finns det ett nytt informationspaket om pensionering på webbplatsen Suomi.fi på både finlandssvenskt och finskt teckenspråk. Här berättas det bland annat om olika pensionsformer, om pensionens storlek och beskattning och om hur man ansöker om pension.

Länk till de svenska sidorna hittar du intill.