Längd: 6:29
Textning: Finska
Språk: Finskt teckenspråk

Döva flyktingar från Ukraina får hjälp i Finland

Miljoner ukrainare har flytt till andra länder i Europa till följd av att Rysslands krig mot Ukraina dragit ut på tiden. Bland flyktingarna finns tusentals döva.

Hittills har det kommit omkring tio döva till Finland. Åtta av dem studerar finska och teckenspråk vid Dövas högskola. Finlands Dövas Förbund har också grundat en samordningsgrupp för flyktingar.

Direktör Helena Torboli på dövförbundet är med i samordningsgruppen som har i uppgift att hjälpa ukrainska döva flyktingar. Gruppen består av representanter för förbundets kommunikation, medelanskaffning och regionarbete och för Dövas folkhögskola.

– Samordningsgruppen säkerställer att flyktingarna får adekvat teckenspråkig service, poängterar Torboli.

Gruppen koncentrerar sig på kommunikation, integration av flyktingarna tillsammans med Dövas folkhögskola och förmedling av heminkvartering. Man organiserar fritidsaktiviteter för ukrainarna i samarbete med dövgemenskapen.

– Det vi lär oss nu, särskilt i fråga om tolkningsarrangemang, kan vara till nytta med andra flyktingar i framtiden,

Finländarna kan hjälpa på många sätt: genom frivilligverksamhet och att ta med ukrainare till dövföreningen, fritidsintressen eller andra evenemang för döva. Man kan erbjuda heminkvartering men då är det bra att först noggrant utreda allt det praktiska. I semestertider kan man till exempel bjuda flyktingar på besök till sommarstugan. Det går också att ringa videosamtal till dem och på så sätt erbjuda stöd och pratsällskap

Fullsatt grupp på Dövas folkhögskola

Läraren Maria Kursi på Dövas folkhögskola berättar att en grupp på åtta ukrainare studerar på skolan som bäst.

– För tillfället är gruppen fullsatt. Om det kommer fler studerande ska vi fundera på tilläggsresurser och på att grunda en grupp till.

Folkhögskolan erbjuder också några flyktingar tillfälligt boende på skolan internat.

En av de studerande är Igor Hrysjtjenko från Kiev. Han kom till Finland i början av mars efter diverse strapatser.

– Först flydde jag till släktingar i Tjernobyl. Min flickvän Anna reste till Finland före mig, och jag följde efter med min döva brors familj, berättar Hrysjtjenko.

Han körde till Finland i två dygn i ett sträck. Den starka ishockeykulturen var det enda han kände till om Finland från förut och hade inte besökt landet tidigare.

En dag i sänder

Teckenspråkiga församlingen gav familjen Hrysjtjenko en bostad och de har fått mycket hjälp av folkhögskolan. Det är Hrysjtjenko tacksam för.

– Nu studerar jag finska och teckenspråk på folkhögskolan. Det är trevligt att lära sig nya saker, men tankarna överskuggas av kriget hela tiden. Stämningen är inte hög, säger Hrysjtjenko.

Han följer noga med nyheterna från hemlandet, såväl tecknade som skrivna. Ingen vet hur framtiden ser ut.

– Ukraina är sönderbombat och förstört på många håll. Även om kriget tar slut måste vi ta reda på hur stora skadorna är därhemma och se om vi kan återvända. En dag i sänder, avslutar han.