Dövas tidskrifts sommarnummer 2/2022 är ute

Tidningens andra nummer för i år når läsarna under midsommarveckan. Artiklarna handlar bland annat om kriget i Ukraina och om döva flyktingar som har anlänt till Finland.

Tidningen tar upp den svåra situationen i Ukraina både ur sakkunnigas och krigsflyktingars perspektiv. Finlands Dövas Förbund tillsatte genast i början av kriget en multiprofessionell koordineringsgrupp, där förbundets sakkunniga och Dövas folkhögskola medverkar. Döva flyktingar har samlats till huvudstadsregionen och integrationskurser på Dövas folkhögskola.

Dövas 31 riksomfattande kulturdagar har sin plats i tidningen i form av intervjuer och bilder. På evenemangssidorna kan du läsa om förbundsmötet och om Borgå Nejdens Döva rf:s 40-årsjubileum.

Temat i den svenskspråkiga kolumnen är denna gång minoritetsstress, som kan orsakas till exempel av ovetande hörandes frågor om teckenspråket.

 

Dövas tidskrift är Finlands Dövas Förbunds organisationstidning och teckenspråkigas tidskrift och opinionsorgan. Tidningen utkommer med fyra nummer per år.