Längd: 2:07
Textning: Ingen textning
Språk: Finskt teckenspråk

Beställ digihandledning

Om du behöver digihandledning kan du kontakta digihandledarna eller din egen regionarbetare, eller skicka in en begäran med e-formuläret.

Föreningarna kan beställa handledning för en liten grupp i sin egen region.