Längd: 1:45
Textning: Ingen textning
Språk: Finskt teckenspråk

Fem nya it-kamrathandledare

Goda nyheter från Finlands Dövas Förbunds it-handledning: I början av nästa år får vi fem nya kamrathandledare! It-handledningen byter också namn. (Videon är på finskt teckenspråk.)

Hittills har vi inom it-handledningen haft sex frivilliga kamrathandledare som ställer upp ute i regionerna. Kamrathandledarna kan ge dig råd om användningen av till exempel smarttelefon, surfplatta och dator.

Resultatet av en kurs i november blev fem nya kamrathandledare, som kommer att kavla upp ärmarna och ta itu med uppgiften i början av nästa år. Det betyder att vi nu har sammanlagt elva kamrathandledare på olika håll i landet.  För att få kamrathandledning ska man först kontakta sin regionarbetare. Finlandssvenska teckenspråkiga får hjälp på sitt modersmål av två kamrathandledare, dvs. Håkan Westerlund i Borgå och Bror-Erik Majors i Vasa. Av regionarbetarna kan du på svenska kontakta Mervi Nevalainen och Sirpa Kallio.

De nya kamrathandledarna:

  • Bror-Erik Majors, Vasa (på svenska)
  • Kimmo Jompero, Åbo
  • Maarit Ylitalo, Uleåborg
  • Kristiina Hovi, Kuopio
  • Risto Lehtinen, S:t Michel

Nytt år, nytt namn

Vid årsskiftet byter it-handledningen namn till digihandledning. Orsaken till namnbytet är att man nu alltmer använder termen digitala tjänster.

Digihandledningen får egna nya sidor i samband med att Finlands Dövas Förbunds omarbetade webbplats öppnas i februari 2020. På digihandledningens sidor lägger vi ut både aktuella meddelanden och information om hur man använder informationsteknik och olika program.

It-handledningen önskar alla sina kunder en god jul och ett gott nytt år!