Längd: 1:10
Textning: Ingen textning
Språk: Finskt teckenspråk, Finlandssvenskt teckenspråk

Språkrådgivningens sommarhälsning

Vi som arbetar med språkrådgivning och ordboksarbete på finlandssvenskt teckenspråk, tar nu semester en månad.

Vi är tillbaka i augusti!

Vi önskar er alla en riktigt skön sommar!