Längd: 06:26
Textning: Finska, Svenska
Språk: Finlandssvenskt teckenspråk

Finlandssvenska teckenspråkiga firade sin 20-åriga verksamhet

Jubileumsfesten firades på hotell Presidentti i Helsingfors lördagen den 5 november. Du kan ta del av feststämningen genom att klicka på videon intill. Finlands Dövas Förbund representerades på festen av styrelsens vice ordförande Ronja Tammisara, styrelsemedlem Tomi Peura och specialsakkunnig Annika Aalto.

Videon är textad på finska och på svenska.

Dövas video kommer att publicera en större helhet om festen och Finlandssvenska teckenspråkigas verksamhet senare.

Varma gratulationer till föreningen!