Nästa vecka är internationella dövveckan – med webbpartyt som höjdpunkt

Internationella dövveckan firas sista veckan i september, 21-27.9. Onsdag 23.9 firas dessutom FN:s internationella dag för teckenspråk. Som grädde på moset bjuds det i slutet av veckan på det teckenspråkiga webbpartyt, dit alla är välkomna.

Finlands Dövas Förbunds webbparty har redan blivit en tradition och arrangeras i år fredagen den 25.9 kl. 18-20. Det blir en underhållande show som sänds direkt på nätadressen www.kuurojenliitto.fi

Framträdandena tolkas till finska och alla är välkomna att delta i webbpartyt, som redan är det sjunde i ordningen. Årets stjärna är den teckenspråkiga rapartisten Signmark. Det blir också teckenspråkiga dikter och en sanslös sketchtävling. Webbpartyt har vid det här laget fenomenstatus och är något man i feststämning tittar på i olika delar av Finland och världen.

Mitt i dövveckan infaller också FN:s internationella dag för teckenspråk (23.9) som nu firas för tredje gången.

Dövas internationella dag har firats sedan 1958. Senare utvidgades firandet till en hel temavecka. Kännetecknande för dövveckan är att man ställer samhörigheten och solidariteten mellan världens döva i centrum och firar den här starka gemenskapen tillsammans med alla andra. Under veckan vill man också stöda och befästa intressebevakningsarbetet för att stärka såväl dövas som alla teckenspråkigas rättigheter i olika delar av världen.