Längd: 15:51
Textning: Svenska
Språk: Finskt teckenspråk, Internationella tecken

Döva mitt i kriget i Ukraina

Världen har enhälligt fördömt Rysslands angrepp på Ukraina. Finlands Dövas Förbund fick kontakt med det ukrainska dövförbundets ordförande Irina Tjeptjina och döva Ivan Chalepa i Kiev. Här berättar de om hur döva har det mitt i kriget.

Irina Tjeptjina är kvar i Kiev som de ryska styrkorna försöker invadera. Hon arbetar på det ukrainska dövförbundets kontor tillsammans med viceordföranden. Just nu ansvarar förbundet för att ge landets döva teckenspråkig information om vad som händer och om vad Ukrainas regering informerar medborgarna om.

Den officiella informationen hittas på kanalerna på sociala medier, men meddelandetjänsten Telegram har tjänat som en ytterst viktig informationskälla mellan förbundet och döva ukrainare. På Telegram rapporteras allt, inklusive flyglarmen.

Det bor kring 5 000 döva i Kiev, av vilka ett tusental hade flytt till andra länder i Europa fram till onsdagen den 2 mars.

– Det har grundats olika grupper på Telegram till exempel för var flyktingarna får hjälp utanför landets gränser. Där finns också en gemensam informationskanal för dövförbunden i olika länder, där det ukrainska förbundet aktivt går ut med information om situationen i landet, berättar Tjeptjina.

Enligt officiella uppgifter har inga döva tillsvidare dödats i kriget, trots evakueringar mitt under bombanfall. Det finns också döva bland de frivilliga som gripit till vapen för att försvara sitt land mot ryssarna.

Tjeptjina är rörd över hur villiga människor är att hjälpa ukrainarna.

– Förbundet skickar biståndspengar enligt behov, det vill säga dit där nöden är störst, säger Tjeptjina.

Även om hotet från Ryssland legat i luften kom angreppet ändå som en chock för ukrainarna. Tjeptjina har hållit sig lugn trots det kaotiska läget, men är upprörd till exempel över bombningen av sjukhus.

– Vi stannar här. Vi utlämnar inte vårt land till Ryssland. Just nu måste förbundet koncentrera sig på det viktigaste – den teckenspråkiga informationsförmedlingen, säger hon.

Nattliga flyglarm

Ivan Chalepa bor i Kiev men befinner sig nu vid gränsen mellan Ukraina och Rumänien i väntan på hur situationen utvecklas.

Två dagar efter krigsutbrottet tog Chalepas familj tåget mot Tjernivtsi som ligger hundra kilometer från gränsen mot Rumänien.

– Tåget var proppfullt och vara kvinnor och barn togs ombord. Männen stannade kvar för att försvara Kiev, berättar Chalepa.

Eftersom han är döv fick han komma med tåget.

Chalepa säger att han ursprungligen flydde till Finland för sex år sedan på grund av konflikten i östra Ukraina. Då beviljades han inte asyl eftersom situationen ännu inte hotade hela Ukraina.

– Redan då låg det i luften att Ryssland kan komma att anfalla, säger han.

– Nu försvarar Ukraina starkt sin självständighet men Ryssland anfaller aggressivt.

Chalepas familj följer med situationen innan de bestämmer om de ska fly eller inte. Många döva har redan fort åkt i väg med bil över gränsen till Rumänien, Moldavien eller Polen.

– Sannolikt kommer vi att fly till slut. Då tar vi bussen till Rumänien, och flyger till Finland därifrån, planerar Chalepa.

Familjens döva föräldrar får veta om flyglarmen av sina hörande barn som säger till när sirenerna börjar tjuta. Det kommer också ett meddelande om flyglarmen till mobilen, men med dröjsmål.

– Då flyr vi ner till skyddsrummet under huset. Larmen pågår i allmänhet mellan en och en och en halv timme. I Kiev kommer de hela tiden under hela dygnet men här är det lugnt på dagen. Om nätterna kommer ett fåtal larm, säger Chalepa.

 

Du kan hjälpa döva i Ukraina genom att donera pengar på insamlingssajten för Dövas världsförbund. Länken finns i balken intill.