Längd: 00:58
Textning: Finska
Språk: Finskt teckenspråk
Webbseminarium

Teckenspråksdagens webbinarium

LÄNK TILL ZOOM WEBINAR:

Passcode: 110222

**
Teckenspråkets dag, högtidsdagen för våra nationella teckenspråk, firas lördagen den 12 februari. Dagen innan, dvs. fredagen den 11.2  kl. 12.00–14.30, ordnas teckenspråksdagens webbinarium. Salla Fagerström är programvärd för evenemanget.

Evenemanget ordnas som ett Zoom-webbinarium, som alla är välkomna att delta i. Länken till webbinariet läggs ut på vår webbplats strax före sändningsdagen. Du behöver inte anmäla dig till webbinariet; det har plats för de 500 första som är intresserade av teckenspråk.

Preliminärt program

12.00–12.05 Inledning. Direktör Kaisa Alanne.
12.05–12.15 Hälsning från riksdagens nätverk för teckenspråken. Riksdagsledamot, ordf. Esko Kiviranta.
12.15–12.40 Språkpolitiska programmet och teckenspråket / Justitieministeriet. Enhetschef, språksrättsrådet Corinna Tammenmaa.
12.40–13.10 Forskning i finlandssvenskt teckenspråk – revitalisering och korpus. Doktorand Maria Andersson-Koski (Helsingfors universitet) och projektforskare Karin Hoyer (Jyväskylä universitet)

PAUS kl. 13.10–13.20

13.20–13.45 Projektet Vikke stöder barnets teckenspråksutveckling. Forskardoktor Laura Kanto.
13.45–14.00 Hälsning från Finlands Dövas Förbunds ungdomsutskott. Maija Lindström och Roberta Rajala.
14.00–14.15 Årets teckenspråksbragd. Direktör Kaisa Alanne.
14.15–14.30 Sammanfattning och avslutning av webbinariet. Verksamhetsledare Markku Jokinen.

**

Teckenspråksdagen firas årligen 12.2 som det finska och det finlandssvenska teckenspråkets festdag. Samma dag föddes också dövundervisningens fader C. O. Malm (1826–1863).

Helsingfors och Uleåborgs städer hissar flaggorna på teckenspråksdagen.Suomen lippu liehuu taivaalla.


Direkt webbsändning.

Mera information om evenemanget

Tolkning på evenemanget:

Finskt teckenspråk, Finlandssvenskt teckenspråk, Taltolkning på finska, Taltolkning på svenska

Nyheter | 01.02.2022

Teckenspråkets dag firas 12.2.