Längd: 00:35
Textning: Suomi
Språk: Finskt teckenspråk
Webbseminarium

Teckenspråksdagens festwebbinarium

Du är varmt välkommen till festwebbinarium, pricka in datumet i kalendern redan nu!

Webbinariet ordnas på webbplattformen Zoom. Länken:  https://us06web.zoom.us/j/89282129745

Alla är varmt välkomna att vara med!

PROGRAM

Kl. 12.00–12.10 Inledning. Verksamhetsledare Markku Jokinen, Finlands Dövas Förbund rf.

kl. 12.10–12.25 Hälsning från riksdagens nätverk för teckenspråken. Riksdagsledamot och nätverkets ordförande Esko Kiviranta.

kl. 12.25–12.45 Utvärdering av regeringsprogrammets skrivningar om teckenspråk och döva. Riksdagsledamot Merja Mäkisalo-Ropponen.

kl. 12.45–13.05 Delegationen för teckenspråksärenden och utvärdering av teckenspråkslagen. Regeringssekreterare Pamela Sarasmo, justitieministeriet.

kl. 13.05–13.25 Barnets rätt till teckenspråk, rekommendationen till hörcentralerna. Diskrimineringsombudsman Kristina Stenman.

kl. 13.25–13.35 Paus

kl. 13.35–13.55 Sannings- och försoningsprocessen. Jaana Aaltonen, ordförande för Finlands Dövas Förbunds styrelse.

kl. 13.55–14.15 Insatser för att revitalisera det finlandssvenska teckenspråket. Verksamhetsledare Magdalena Kintopf-Huuhka, Finlandssvenska teckenspråkiga rf.

kl. 14.15–14.30 Revitalisering av det finska teckenspråket. Mari Virtanen, Finlands Dövas Förbunds styrelsemedlem.

kl. 14.30–14.40 Ha inte sönder idrotten. Samuel Bashmakov, Förbundet för mänskliga rättigheter och Heli Romu, Finlands Dövas Idrottsförbund rf (SKUL).

kl. 14.40–14.55 Årets teckenspråksbragd. Direktör Kaisa Alanne, Finlands Dövas Förbund rf.

kl. 14.55–15.00 Webbinariet avslutas. Verksamhetsledare Markku Jokinen, Finlands Dövas Förbund rf.


Teckenspråkets dag, våra nationella teckenspråks egen festdag, firas den 12 februari 2023. Fredagen innan, den 10 februari, ordnas teckenspråksdagens festwebbinarium.

Teckenspråkets dag, som nu firas för fjortonde gången, har etablerat sig som teckenspråksgemenskapens viktigaste festdag i Finland. Samma dag föddes C. O. Malm (1826–1863) som är dövundervisningens fader i Finland.


Direkt webbsändning.

Nätadress: https://us06web.zoom.us/j/89282129745

Mera information om evenemanget

Tolkning på evenemanget:

Finskt teckenspråk, Finlandssvenskt teckenspråk, Taltolkning på finska, Taltolkning på svenska