Längd: 0:39
Textning: Finska
Språk: Finskt teckenspråk
Vuxna, Seniorer Kamratverksamhetens kurser, Kurser

Kurs för långtidssjuka

Kursen är avsedd för personer med långtidssjukdom. I kamratgruppen diskuterar vi tillsammans hur man reder sig i vardagen. På kursen får du också stöd, information och extra krafter för olika livssituationer. Under kursveckoslutet ingår föreläsningar om psykiskt välbefinnande och om hur man främjar sin hälsa. Det blir också motion, samvaro och avkoppling. På kursen kan du utbyta erfarenheter med andra i samma situation och om du vill kan du samtala enskilt med personalen.

Målgrupp: Teckenspråkiga vuxna med kronisk sjukdom.

Kursen ordnas i samarbete med Dövas servicestiftelses Passiprogram.


Kurs för långtidssjuka

Nuuksiontie 82, Espoo, Suomi

Mera information om evenemanget

Maija Pulkkinen

Kursplanerare
Tar inte emot röstsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 50 548 8166
Ansvarsområde Anpassningsträning Kurser