Seminarium, Webbseminarium totuus- ja sovintoprosessi, historian vääryydet

Slutseminarium för projekt Tecknade minnen

Tecknade minnen – om kränkningar av dövas och teckenspråkgemenskapen rättigheter

Slutseminariet sänds live från Tankehörnan 15.12.2021 kl 9-11.

Seminariet kan följas från Tankehörnan och från projektets Facebook.

På seminariet finns tolkning till finskt och finlandssvenskt teckenspråk, talktolkning till finska eller svenska och undertexter på finska eller svenska.

Slutrapporten

Slutrapporten på finska och pressmeddelandena på fyra språk (finska teckenspråk, finsk-svenska teckenspråk, finska och svenska) kommer att publiceras 15.12. kl 9:

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-241-1

Program

Öppnande av seminariet

Teaterföreställning – GROWTH (Ursa Minor)

Presentation av projektets forskningsresultat

Poesiföreställning – Janne Kankkonen

Tal av Mikaela Nylander, statssekreterare hos justitieminister Henriksson

Anföranden av representanter för teckenspråksgemenskapen och intressenter

  • Finlands Dövas Förbund rf, Markku Jokinen
  • Finlandssvenska teckenspråkiga rf, Magdalena Kintopf-Huuhka
  • Föreningen Finlands Dövblinds rf, Risto Hoikkanen
  • Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto rt, Irja Seilola
  • Ungdomsutskottet (Dövas Förbund rf.), Monika Hämälä & Maija Lindström
  • Kuuloliitto ry, Sami Virtanen

Tal av professor Helena Ranta


Direkt webbsändning.

Finlands Dövas Förbund ansvarar inte för eventuella ändringar. Följ med informationen från evenemangets arrangör.

Slutseminarium för projekt Tecknade minnen

Yliopistonkatu 4, Helsinki, Suomi

Mera information om evenemanget

Evenemangets språk:

Finskt teckenspråk, Finlandssvenskt teckenspråk, Finska, Svenska

Tolkning på evenemanget:

Finskt teckenspråk, Finlandssvenskt teckenspråk, Skrivtolkning på finska, Skrivtolkning på svenska, Taltolkning på finska, Taltolkning på svenska

Om tolkningen:

På seminariet finns tolkning till finskt och finlandssvenskt teckenspråk, talktolkning till finska eller svenska och undertexter på finska eller svenska.

Textning av föreställningen:

Finska, Svenska

Om textningen:

Seminaarissa on tekstitys suomeksi tai ruotsiksi.