Vuxna Ungdomsverksamhetens evenemang

De riksomfattande teckenspråkiga ungdomsdagarna (18-35 år)

Teckenspråkigas riksomfattande ungdomsdagar, som på finska går under smeknamnet Nuokkarit, ordnas för första gången tillsammans med coda-föreningen i Mellersta Finlands insjölandskap. Pispala ungdomscenter i Kannonkoski har ett brett urval av aktiviteter. Planeringen av ungdomsdagarna pågår som bäst och mer info följer i höst.

På ungdomsdagarna får de unga sin röst hörd på ungdomsmötet, där föreningarnas delegater har tillfälle att påverka ungdomsarbetet genom att ställa frågor om det eller föreslå utvecklingsidéer. Den mest spännande biten av ungdomsmötet är valet av ungdomsutskottet för 2024! Du kan delta som delegat i ungdomsmötet om du är 1630 år och representerar en ungdomsklubb, dövförening eller en elevkår. Om du inte är delegat kan du följa med ungdomsmötet som utomstående och kanske bli medlem eller rentav ordförande i ungdomsutskottet! 

Paketpriset inkluderar den gemensamma transporten till och från Tammerfors. Samåkningen har begränsat antal platser, de snabbaste får plats.

Samåkningens rutt och tibtabell;
på fredagen 20.10. Tammerfors järnvägsstation kl 15-Jyväskylä järnvägsstation kl 17-Kannonkoski
på söndagen 22.10. Kannonkoski kl 12 -Jyväskylä järnvägsstation kl 13.30- Tammerfors järnvägsstation kl 15.30


De riksomfattande teckenspråkiga ungdomsdagarna (18-35 år)

Nuorisokeskus Piispala, Kurssitie, Kannonkoski, Suomi

Mera information om evenemanget

Monika Hämälä

Ungdomssekreterare
Tar inte emot röstsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 44 741 7254