Påverka den teckenspråkiga programproduktionen via kundenkäter för Dövas video och Teckenspråkiga biblioteket

Det är viktigt för oss att veta vad du tycker! Din respons hjälper oss att bli ännu bättre på det vi gör.

På Finlands Dövas Förbund produceras teckenspråkiga program av många slag. De teckenspråkiga nyhetsöversikterna kompletteras av Dövas videos djuplodande bakgrundsprogram om vardagliga teman. Teckenspråkiga biblioteket ingår i Finlands biblioteksnätverk.

Dövas video

Dövas videos (Kuurojen Video) verksamhet finansieras av kommunerna och för att titta på programmen måste man ha en betalningsförbindelse från sin hemkommun samt lösenord för kanalen. Dövas videos program publiceras på en egen kanal  i Teckenspråkiga biblioteket. Programmen är av magasintyp och innehåller bland annat serier om olika fenomen inom dövgemenskapen och i samhället samt information om kommunala tjänster. Om du har Dövas video hoppas vi att du besvarar enkäten senast 31.12 här:

Dövas videos kundenkät

Teckenspråkiga biblioteket

Teckenspråkiga biblioteket är öppet för alla. Biblioteket inriktar sig på att samla och bevara teckenspråkig litteratur och kultur, och på att främja den teckenspråkiga berättartraditionen. Särskilt uppmärksammas teckenspråkiga barn och deras behov av material. Biblioteket beaktar både det finska och det finlandssvenska teckenspråket och får stöd för sin verksamhet från Undervisnings- och kulturministeriet.  Om du brukar besöka Teckenspråkiga biblioteket hoppas vi att du besvarar enkäten senast 31.12 här:

Teckenspråkiga bibliotekets kundenkät