Ungdomsarbetets friplatser 2021

Finlands Dövas Förbunds ungdomsarbete ordnar många läger och evenemang år 2021. På en del av lägren finns friplatser för barn under 17 år. Friplatserna kan sökas med ekonomiska och sociala orsaker som grund.

Vad är en friplats?

Friplats betyder att du får delta i lägret gratis. Reskostnaderna betalar du själv.

Hur ansöker jag om friplats?

Ansökan om friplats ska lämnas in senast 15.5.2021.   I ansökan ska framgå de ekonomiska eller sociala orsaker som man motiverar friplatsen med. Orsakerna kan gälla barnets eller familjens situation.

En familj kan ansöka om friplats för alla sina barn men man kan beviljas friplats endast en gång per år. Man kan ansöka om friplats för flera barn på samma blankett.

Gå till ansökningsformuläret här.

På vilka läger finns det friplatser?

År 2021 finns friplatser på de här lägren:

Mera information

Det finns närmare information om alla läger i evenemangskalendern på vår webbplats.

Du kan också fråga vikarierande ungdomssekreterare Tessa Raurala.