Julnumret av Dövas tidskrift 4/2022 har utkommit

Julnumret når läsarna strax efter självständighetsdagen. I det kan du läsa bland annat om hur det är delta i en danstävling på tv och om påverkan i sociala medier.

För många är sociala medier mest ett beroendeframkallande tidsfördriv, men de är också kanaler för information, påverkan och kommunikation. Expertintervjun handlar om bland annat om hur teckenspråksgemenskapen i Finland skulle kunna utnyttja de sociala medierna ännu mer än i dag. Dessutom presenteras tre influencers, en i Finland och två i USA.

Under många söndagar i höstas fick vi följa med Signmarks medverkan i tävlingen Dansar med stjärnor i MTV3-kanalen. Signmark, som slutade på en fin fjärdeplats, berättar om sina tankar kring danstävlingen.

Tidskriften följer med hur teckenspråkigas sannings- och försoningsprocess framskrider. Den 12 oktober ordnade förbundet ett webbinarium, där man berättade om resultaten av föreningsturnén i våras och publicerade organisationernas gemensamma ”vägkarta” med villkor och mål för sannings- och försoningsprocessen.

I den svenska kolumnen berättar Elin Westerlund om utmaningarna med att lära sig ett nytt språk och en ny kultur. Hon är som bäst på Erasmus-utbyte i Nederländerna.

I tidskriften hittar du förstås också föreningarnas traditionella jul- och nyårshälsningar!

 

Dövas tidskrift, som utkommer fyra gånger om året, är Finlands Dövas Förbunds organisationstidning och teckenspråksgemenskapens språkrör.