Längd: 0:21
Textning: Ingen textning
Språk: Finlandssvenskt teckenspråk

Språkfrågor och svar: korp

Språkrådgivningen publicerar exempel på ställda språkfrågor och svar.