Svara på enkät och ge respons om textsamtalstjänsten

Textsamtalstjänsten betjänar för närvarande måndag-fredag klockan 8-20. Hur har den nedskurna öppettiden märkts i ditt liv? Hur nöjd är du med tjänsten och för vad använder du den? För att kunna utveckla tjänsten behöver vi dina erfarenheter.

Det tar ca fem minuter att besvara enkäten. Enkäten är öppen 2-30.9.2022.

Bakom enkäten står textsamtalstjänstens styrgrupp, dvs. Finlands Dövas Förbund, Hörselförbundet, Svenska Hörselförbundet rf, Finlands Dövblinda rf samt tjänstelevenrantören Vakka-Suomen Puhelin OY.