Annat

Dövas Nordiska Råd presenterar sig i Tammerfors

Dövas Nordiska Råd (DNR) och ja Dövas Nordiska Ungdomsråd (DNUR) håller möte i Tammerfors 10–11.3.2023. I anslutning till det ordnas en presentation av rådens verksamhet för alla intresserade i Tampereen Viittomakieliset rf:s föreningslokal 11.3 med start kl. 18. Tillställningen förmedlas också i direktsändning på nätet.

Tidpunkt: Lör 11.3 kl. 18–20.45
Direktsändning: På dövförbundets webbplats www.kuurojenliitto.fi

Preliminärt program:

Kl. 18.00 Samling i Tammerforsföreningens lokal
Kl. 18.15 Presentation av DNR:s och DNUR:s representanter och av Tammerforsföreningen
Kl. 19.30 DNR och DNUR presenterar sin verksamhet
Kl. 20.00 Allmän diskussion

Diskussionen avslutas senast 20.45.

Arrangörerna försöker ordna med tolkning till finskt teckenspråk och internationella tecken.

Du är varmt välkommen!


Direkt webbsändning.

Nätadress: https://kuurojenliitto.fi/

Mera information om evenemanget

Evenemangets språk:

Finskt teckenspråk, Internationella tecken