Längd: 01:18
Textning: Ruotsi
Språk: Finskt teckenspråk
Familjer Kamratverksamhetens kurser, Kurser

Familjekurs

Familjekursen erbjuder föreläsningar och diskussioner om växelverkan och socialt välbefinnande samt teckenspråkigheten i familjen.

Under föräldrarnas föreläsningar ordnar barnledarna egna aktiviteter för barnen. Dessutom finns det gemensamma verksamheter för föräldrar och barn. På programmet finns också bastu, simning, grillning och gemensamt kvällsprogram. På kursen är det garanterat full rulle på teckenspråk!

Det ryms åtta familjer på kursen.

Kursen arrangeras i samarbete med Juniori-programmet vid Dövas Servicestiftelse.

Vem är kursen för?

Familjer med ett eller flera barn som är dövt eller hörselnedsatt som använder eller är i färd att lära sig teckenspråk.


Familjekurs

Varalan urheiluopisto, Varalankatu, Tampere, Suomi

Mera information om evenemanget

Maija Pulkkinen

Kursplanerare
Tar inte emot röstsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 50 548 8166