Längd: 00:32
Ingen textning
Språk: Suomalainen viittomakieli
Ungdomar Läger

INSTÄLLT: EUDY Junior Camp för 13-17-åringar

I Österrike får du öva dig i att kommunicera med internationella tecken och bekanta dig med kulturerna i andra europeiska länder. Du får delta i olika workshopar och fantastiska upplevelser.

En ledare från Finland följer med till lägret och hjälper deltagarna att förstå internationella tecknen.

Både erfarna resenärer och mindre beresta deltagare är välkomna till lägret!

OBS! Bara en ungdom och en ledare kan gå till EUDY-lägret.


Mera information om evenemanget

Monika Hämälä

Ungdomssekreterare (tf)
Tar inte emot röstsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 44 365 0594
Ansvarsområde Ungdomsarbete Läger Kurser

Evenemangets språk:

Internationella tecken

På Teckenspråkiga biblioteket