Donationstjänsten

Postadress

Finlands Dövas Förbund rf / Medelanskaffning
Ilkkavägen 4 / PB 57
00401 HELSINGFORS

Telefon

Vardagar kl. 9-15: 050 412 4190 (Eija) och 044 525 0110 (Ville)

E-post

varainhankinta@kuurojenliitto.fi

Finlands Dövas Förbunds donationskonto

FI07 5780 0720 1691 30
BIC: OKOYFIHH

Andra dina uppgifter i donatorregistret

Fyll i ändringsformuläret