Liittokokous hyväksyi uudet strategiset tavoitteet – myös Valkean talon peruskorjaushanke eteni

Liittokokous jouduttiin koronatilanteen takia siirtämään kesäkuusta syksyyn ja toteutettiin ensimmäistä kertaa hybridikokouksena; noin puolet edustajista osallistui kokoukseen etänä.

Kuurojen Liiton liittokokous 2020 käynnistyi kokoushotelli Linnasmäessä Turussa puheenjohtaja Jaana Aaltosen johdolla. Tervehdyksensä liittokokoukselle toivat Turun kuurojenyhdistyksen puheenjohtaja Johan Pallari, Turun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Elina Rantanen, Kuurojen Palvelusäätiön toimitusjohtaja Pekka Räsänen ja Diakin viittomakielen ja tulkkauksen koulutuspäällikkö Raija Roslöf.

Edustettuna liittokokouksessa oli 29 jäsenyhdistystä 40 edustajalla. Osallistujista 18 osallistui etäyhteyden kautta. Liittokokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kimmo Jompero.

Valkean talon peruskorjaushanke hyväksyttiin

Toiminnanjohtaja Markku Jokinen esitteli Valkea talon peruskorjauksen hankesuunnitelman, hankkeen tarpeellisuuden ja laajuuden sekä rakennuskustannukset. Aiheesta lisätietoja myös viitottuna tiivistelmänä liittokokoussivulla. Peruskorjaus on tarkoitus aloittaa kesällä 2021. Edustajien puheenvuoroissa toivottiin, että peruskorjauksessa huomioidaan tilojen esteettömyys sekä kokous- ja ravintolapalveluiden kehittäminen.

Seuraavaksi Markku Jokinen esitteli kohdan Kuurojen Liiton omavelkaisen takauksen myöntämisestä Valkean talon peruskorjausta otettavalle lainalle. Liiton hallitus on aiemmin valtuuttanut Kiinteistö Oy Valkea talon toimimaan peruskorjauksen toteuttajana.

Kuurojen Liiton hallitus esitti liittokokoukselle, että a) liittokokous vahvistaa hallituksen antaman valtuutuksen ja b) liittokokous antaa valtuudet pankkilainan ottamiselle. Lisäksi hallitus esitti että, c) liittokokous myöntää Kuurojen Liiton omavelkaisen takauksen seuraavasti siten, että lainan saaja on Kiinteistö Oy Valkea talo. Lainan määrä on enintään 6 milj. €. Kuurojen Liiton omistusosuus on 54,82 % ja vastaava takausosuus 3 289 000 €.

Edustajat kävivät vilkasta keskustelua mm. Valkean talon nykyisestä arvosta ja taloustilanteesta. Liittokokousedustajien enemmistö äänesti kaikkien kolmen esityksen puolesta ja peruskorjaushanke etenee hallituksen esityksen mukaisesti.

Vuosikertomus ja tilinpäätös 2019

Vuosikertomukseen 2019 on voinut tutustua ennen kokousta Yhdistyshuoneessa (viitottu ja painettu versio). Vuosikertomus hyväksyttiin ilman muutoksia.

Markku Jokinen esitteli tilinpäätöksen vuodelta 2019. Liiton tuotot olivat 6,4 milj. euroa ja kulut 6,4 milj. euroa. Tulos oli ennakoidun mukainen; toiminta on vakaata ja liitto on velaton. Liittokokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille.

Tulevien vuosien visiot

Hallitus esitteli Kuurojen Liiton strategian vuosille 2021-2025. Strategioiden pohjalla on ollut mm. yhdistyksillä tehty strategiakiertue. Viiden strategian yläteemoina on tiedonsaanti viittomakielellä, viittomakieliset palvelut, toimiva tulkkauspalvelu, yhdenvertaisuus työelämässä ja kotimaisten viittomakielten elvytys. Edustajilta tuli toive, että strategioista tehdään yhdistyksille esim. vaalityössä käytettävä esite.

Liittokokous hyväksyi strategiset tavoitteet 2021-2025. Strategioihin voi tutustua oheisesta liitteestä ja niistä tuotetaan myöhemmin esite sekä viitottu versio.

Toimintasuunnitelma sekä talousarvio 2021 oli lähetetty etukäteen tutustuttavaksi. Vilkkaan keskustelun jälkeen liittokokous hyväksyi molemmat. Myös nämä materiaalit löytyvät liittokokoussivulta. Liittokokous keskusteli lisäksi jäsenmaksujen korotuksesta, mutta päätti äänestyksen jälkeen jättää asian ensi vuoden liittokokoukseen.

Lahden Kuurojen Yhdistys oli esittänyt huolensa liiton vanhuspalveluista. Liiton hallitus kertoi vastauksessaan nykyisistä palveluista ja totesi, että tulevalla strategiakaudella yhteistyötä asian tiimoilta jatketaan jäsenyhdistysten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Henkilövalinnat

Kuurojen Liiton hallitukseen ehdolla olivat Terhi Lappinen ja Mari Virtanen sekä erovuoroisista uudelleen Ronja Tammisara. Liittokokous valitsi ehdokkaat yksimielisesti hallitukseen. Hallituksesta jäivät pois Jarkko Helminen ja Rami Kiiskinen.

Vaalivaliokuntaan valittiin erovuoroisista jäsenistä uudelleen Rami Valtasaari, Hanna Tuomaala ja Brita Peura.

Lisäksi liittokokous hyväksyi sääntömuutoksen koskien kokoustapaa ja puheenjohtajien määrää sekä vaalivaliokunnan toimintaohjeen muutosesityksen.

Julkilausuma

Liittokokouksen julkilausuman Viittomakielisten tiedonsaanti ja sen rahoitus tulee turvata myös jatkossa voi lukea kokonaisuudessaan oheisesta linkistä. Päivitetty viittomakielinen versio julkaistaan lähipäivinä.

Vuoden 2021 liittokokous järjestetään Helsingissä.

 

Kuvat ja kuvatekstit: Heidi Koivisto Robertson