Kesto: 04:18
Tekstitys: Ei tekstitystä
Kieli: Suomalainen viittomakieli

Liittokokous 2020 julkilausuma: Viittomakielisten tiedonsaanti ja sen rahoitus tulee turvata myös jatkossa

Suomi elää nyt poikkeuksellista aikaa. Koronapandemia on muuttanut maailmaa ja kriisiviestinnän merkitys on ensiarvoisen tärkeää kaikille kansalaisille, myös viittomakielisille.

Valtioneuvosto onkin kriisin aikana kiitettävästi hoitanut tiedotustilaisuuksiensa tulkkauksen; erityisen tärkeää on ollut tulkkaus tv:n suorassa päälähetyksessä. Tästä liittokokous haluaa kiittää valtioneuvostoa, tulkatut lähetykset ovat saaneet viittomakieliseltä yhteisöltä runsaasti positiivista palautetta.

Liittokokous muistuttaa, että kriisissä käyttöön otettujen hyvien käytäntöjen on nyt vakiinnuttava pysyväksi osaksi viranomaisviestintää.

Monessa muussa maassa tiedotustilaisuuksien tulkkaaminen on jo aiemmin ollut vakio.

Pysyväksi viestintätavaksi tulee myös saada viranomaisten tiedotteiden viittomakieliset käännökset, sekä suomalaisella että suomenruotsalaisella viittomakielellä. Korona-aikana muun muassa THL ja HUS ovat kiitettävästi tehneet käännöksiä suomalaiselle viittomakielelle.

Kuntien tiedottamiselle ruusuja ja risuja

Kuntatasolla kuurojen tiedonsaanti ei valitettavasti ole vieläkään yhdenvertaista. Osa kunnista on tuottanut kiitettävästi viittomakielisiä kriisitiedotteita ja ohjeistuksia, osassa maata viittomakieliset on käytännössä unohdettu kokonaan.

Helsingissä viittomakielisiä tiedotteita tuotetaan Helsinki-kanavalle, mutta pormestarin tiedotustilaisuuksiin ei useista pyynnöistä huolimatta ole saatu tulkkausta. Tiedontarve on kuitenkin valtava tilanteiden muuttuessa nopeassa tahdissa.

Koronatesteihin pääsystä pitää tehdä myös esteetöntä, mikä mahdollistaa nopeamman testauksen. Ajanvaraukset eivät voi tapahtua ainoastaan puhelimitse.

Kuurojen Liitto kannustaa kaupunkeja ja kuntia ennakkoluulottomasti tarkastelemaan omaa viestintäänsä ja tarttumaan näihin kehittämishaasteisiin.

Kuurojen Liiton viittomakielinen tiedotus merkittävässä roolissa

Kuurojen Liiton omat viestintäkanavat verkossa ovat myös kriisissä osoittautuneet merkittäväksi tiedonlähteeksi. Liiton koostamia koronatietopaketteja linkitettiin myös viranomaisten sivuille. Viikoittaiset viittomakieliset katsaukset ja liiton aluetyö lievensivät monen pelkoa ja ahdistusta. Pandemiasta huolimatta ja erityisesti sen takia liitto tiedotti, neuvoi ja antoi yhteisölle korvaamatonta vertaistukea.

Kuurojen Liiton palveluja ja koko liiton toimintaa uhkaavat nyt ja tulevina vuosina leikkaukset, jos avustustaso laskee. Leikkaukset olisivat isku Kuurojen Liiton tekemälle viittomakieliselle erityistyölle ja viittomakielisten oikeuksien valvonnalle. Tätä työtä ei tee Suomessa kukaan muu.

Liittokokous vaatii, että Kuurojen Liiton ainutlaatuisen työn rahoitus tulee turvata myös tulevina vuosina.

Turussa 19. syyskuuta 2020
Kuurojen Liiton liittokokous