Liittokokous 2020

Ennakkoilmoitus liittokokouksesta 2020

Kuurojen Liitto ry:n hallitus on päättänyt, että vuoden 2020 varsinainen liittokokous pidetään Turussa 19.9.2020. Kokouspaikkana on Turun kristillinen opisto.

Esitykset liittokokoukselle

Esityksiä liittokokoukselle ovat oikeutettuja tekemään liiton hallitus ja jäsenyhdistykset. Jäsenyhdistysten esitykset on lähetettävä liiton hallitukselle 3.8.2020 mennessä (HUOM! Päivämäärä muuttunut!). Yhdistyksen esitykset allekirjoittavat viralliset nimenkirjoittajat.

Esitykset lähetetään osoitteella:

Kuurojen Liitto ry
Hallitus
PL 57
00401 Helsinki

Liittokokousedustajien valinta

Yhdistykset valitsevat edustajansa liittokokoukseen sääntöjensä määräämässä kokouksessa. Liiton sääntöjen mukaan äänioikeus liittokokouksessa on jäsenyhdistysten valitsemilla edustajilla. Jäsenyhdistyksistä on kuurojen yhdistyksillä käytettävissään yksi (1) ääni kullakin yhdistyksellä sekä yksi (1) lisä-ääni jokaista sataa jäsentä kohti. Muilla jäsenyhdistyksillä on käytettävissään yksi (1) ääni kullakin.

Kuurojen Liitto ry
Hallitus 27.4.2019

Tutustu myös näihin sivuihin

Ihmiset jonottamassa vaaliuurnan luo

Vaalivaliokunta


Ehdokasasettelu liittokokouksessa 2020


Liittokokousuutisia