Längd: 00:35
Ingen textning
Språk: Suomalainen viittomakieli
Familjer Kurser, Anpassningskurser

Mamma och barn-kurs

Kursen behandlar frågor som rör barnuppfostran, familjeliv, moderskap och parförhållande. Under de expertföredrag som hålls ordnas ledda aktiviteter för barnen. Kursen har också gemensam ledd verksamhet för mammorna och barnen. Om du vill kan du tala med en expert på tumanhand.

Målgrupp: Teckenspråkiga mammor och barn


Mamma och barn-kurs

Sipintie 1, 28840 Pori, Suomi

Mera information om evenemanget

Juha Vahtera

Kursplanerare (tf)
Tar inte emot röstsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 44 741 7254
Ansvarsområde Anpassningsträning Kurser

Evenemangets språk:

Suomalainen viittomakieli

Om tolkningen:

Annan tolkning kan ordnas vid behov