Kesto: 03:43
Tekstitys: Suomi

WFD huolissaan turvallisuudesta ja inklusiivisuudesta tulevassa maailmankongressissa ja nuorisoleirillä

WFD:n hallitus suositteli alun perin Yhdistyneitä arabiemiirikuntia (UAE) vuoden 2027 kongressin järjestämismaaksi, mutta perui suosituksensa ennen yleiskokouksen äänestystä Jejussa, Etelä-Koreassa 10.7.2023.

Tiedotteessaan 12.7. WFD kertoo, että maailmankongressin järjestämispaikka valitaan WFD:n sääntöjä ja maailmankongressin ohjeistusta noudattaen. Kongressin ohjeistuksessa ilmaistaan selkeästi, että kongressit käsittelevät monia aiheita, sateenkaariaiheet mukaan lukien. Ehdokasmaiden tulee noudattaa tätä ohjeistusta.

WFD:n tarkastusryhmä arvioi jokaisen tarjouksen ja vierailee ehdokasmaissa. Aiemmin tänä vuonna tarkastusryhmä vieraili Norjassa ja Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa (UAE) ja piti etätapaamisia Nigerian kanssa turvallisuussyistä.

Tarkastusryhmän havainnot käsiteltiin WFD:n hallituksessa. Hallitus päätti, että kun arvioinnin tulokset jaetaan jäsenmaille, siihen sisällytetään myös WFD:n suositus UAE:sta vuoden 2027 maailmankongressin järjestämismaana.

WFD:n yleiskokouksessa 10. heinäkuuta ehdokasmaat saivat mahdollisuuden esitellä tarjouksensa yleiskokoukselle ennen äänestystä. Sen aikana paljastui uutta tietoa UAE:n tarjouksesta, mikä herätti huolta siitä, että kuurojen sateenkaariaiheita ei voisi kongressissa käsitellä, ja että sateenkaari-ihmisten turvallisuutta ei voitaisi taata. WFD:n hallitus huolestui tästä ja peruutti suosituksensa. Tämän jälkeen yleiskokous äänesti sääntöjen mukaisesti seuraavan kongressin sijainnista, ja valitsi UAE:n järjestämismaaksi vuodelle 2027.

Yleiskokouksen päätöksen jälkeen WFD pyysi kiireellistä tapaamista UAE:n edustajien kanssa ja kertoo käyvänsä edelleen keskustelua heidän kanssaan tilanteen selvittämiseksi. WFD kertoo tiedottavansa asiasta lisää heti, kun heillä on enemmän tietoa.

Tiedotteessaan WFD korostaa yhdenvertaisuutta, ihmisoikeuksia ja kunnioitusta kaikkia ihmisiä kohtaan. WFD tukee ja edistää toiminnassaan YK:n ihmisoikeussopimuksia, erityisesti viittomakielisten kuurojen oikeuksien osalta.