Tekstitys: Suomi, Englanti
Kieli: Suomalainen viittomakieli

Kuurojen Liiton kannanotto WFD:n yleiskokouksen päätökseen seuraavan maailmankongressin järjestämispaikasta

Kuurojen Liitto katsoo päätöksen vaarantavan ihmisoikeudet ja odottaa WFD:n julkilausumaa turvallisuuden ja ihmisoikeuksien varmistamisesta.

Kuurojen Liitto on huolissaan WFD:n (Kuurojen Maailmanliitto) yleiskokouksen äskettäisestä päätöksestä valita seuraavan maailmankongressin järjestämispaikaksi Yhdistyneet arabiemiirikunnat (UAE). Päätös tehtiin Jejussa, Etelä-Koreassa 10.7.2023, yleiskokouksen toisena päivänä. Äänestyksen aikana paikalla oli 76 jäsenjärjestöä. Yhdistyneet arabiemiirikunnat voitti äänestyksessä toisen kierroksen päätteeksi äänin 40-32. Kuurojen Liiton edustajat eivät äänestäneet voittajaa.

Kuurojen Liitto katsoo, että tämä päätös vaarantaa erityisesti sateenkaari-ihmisten, naisten ja muiden haavoittuvien ryhmien ihmisoikeuksien täysimääräisen toteutumisen. Yhdistyneet arabiemiirikunnat ei pysty takaamaan turvallista ympäristöä kaikille kuuroille henkilöille johtuen heidän lainsäädännöstään ja syrjivistä käytännöistään.

Kuurojen Liiton edustajat ovat keskustelleet KPN:n (Kuurojen Pohjoismainen Neuvosto) järjestöjen kanssa tästä ongelmallisesta tilanteesta ja sopineet, että kunkin jäsenjärjestön hallitus käsittelee tilannetta omassa etäkokouksessaan lähipäivien aikana.

Samalla liitto odottaa WFD:n julkilausumaa siitä, miten he aikovat varmistaa turvallisen ympäristön ja ihmisoikeuksien täysimääräisen toteutumisen vuonna 2027 järjestettävässä yleiskokouksessa, maailmankongressissa ja nuorisoleirillä. On ensiarvoisen tärkeää, että WFD ryhtyy asianmukaisiin toimenpiteisiin tämän haasteen ratkaisemiseksi.

Mikäli WFD:n jäsenjärjestöt kokevat, etteivät hallituksen ehdottamat toimenpiteet riitä, sääntöjen mukaan jäsenjärjestöt voivat pyytää ylimääräisen kokouksen koolle tämän ongelmallisen tilanteen ratkaisemiseksi. Tähän tarvitaan yksi kymmenesosa jäsenjärjestöjen määrästä.

Tätä mahdollista kokousta valmistellaan parhaillaan käynnissä olevassa maailmankongressissa. Kuurojen Liitto seuraa tilannetta tiiviisti ja on valmis tarvittaessa toimimaan yhdessä muiden WFD:n jäsenjärjestöjen kanssa varmistaakseen osanottajien turvallisuuden ja ihmisoikeuksien täysimääräisen toteutumisen.