Markku Jokinen ja Kaisa Alanne

Viittomakieliasioiden neuvottelukunta kokoontui ensimmäistä kertaa

Historiallinen ensimmäinen kokous pidettiin 8.4.2021.

Valtioneuvosto asettaa viittomakieliasioiden neuvottelukunnan neljäksi vuodeksi kerrallaan, ja toimikaudella 11.2.2021-10.2.2025 mukana ovat Kuurojen Liitosta toiminnanjohtaja Markku Jokinen ja johtaja Kaisa Alanne. Markku Jokinen toimii myös neuvottelukunnan varapuheenjohtajana.

Suomenruotsalaisen viittomakielen käyttäjiä edustaa toiminnanjohtaja Magdalena Kintopf-Huuhka Finlandssvenska teckenspråkigasta ja kuurosokeita toiminnanjohtaja Risto Hoikkanen Suomen Kuurosokeista.

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

  • edistää vuoropuhelua ja yhteistyötä viittomakieltä käyttävien ja viranomaisten välillä;
  • edistää viittomakieltä käyttävien yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja muiden perusoikeuksien toteutumista;
  • toimia asiantuntijaelimenä antamalla lausuntoja sekä tekemällä esityksiä ja aloitteita;
  • seurata ja arvioida viittomakielilain sekä viittomakieltä käyttävien yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja muiden perusoikeuksien toteutumista

Lisätietoja neuvottelukunnan toiminnasta ja jäsenistä oheisesta linkistä.

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan kirjattiin tavoitteeksi perustaa laaja-alainen viittomakieliasiain neuvottelukunta arvioimaan viittomakielilain ja viittomakielisten perusoikeuksien sekä yhdenvertaisuuden toteutumista. Asetus neuvottelukunnasta annettiin vuoden 2020 loppupuolella, ja valtioneuvosto asetti ensimmäisen toimikauden 11.2.2021.