Kuvassa vain kahden henkilön kädet, jotka muodostavat yhdessä viittoman:

Kielipoliittisen ohjelman valmisteluryhmä käynnisti työnsä

Oikeusministeriö asetti 25.2.2021 valmisteluryhmän kielipoliittisen ohjelman valmistelua varten.

Kielipoliittisen ohjelman tavoitteena on vastata eri kieliryhmien osalta tunnistettuihin haasteisiin kuten kielen elinvoimaisuuteen, kielellisten oikeuksien toteutumiseen ja kielten käyttömahdollisuuksiin.

Valmisteluryhmän toimikausi on 1.3.-31.12.2021, ja siinä on mukana Kuurojen Liitosta toiminnanjohtaja Markku Jokinen varajäsenenään johtaja Kaisa Alanne. Suomenruotsalaisen viittomakielen käyttäjiä edustaa Finlandssvenska teckenspråkigasta Robin Hänninen varajäsenenään Magdalena Kintopf-Huuhka.

-”Työ käynnistyi hallituksen kielipoliittisen ohjelman tavoitteiden ja sisältöjen läpikäynnillä. On hienoa, että eri kieli- ja kulttuuriryhmät ovat vahvasti mukana”, kertoi Kaisa Alanne valmisteluryhmän 13.4. pidetyn ensimmäisen kokouksen tunnelmista.

Valmisteluryhmä voi kielipoliittisen ohjelman kirjoittamistyössään kuulla eri asiantuntijoita sekä järjestää kuulemisia.

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaan laaditaan kielipoliittinen ohjelma, jossa otetaan huomioon muut Suomessa käytetyt kielet, erityisesti saamen kielet, romanikieli, karjalan kieli ja viittomakielet.