Kesto: 02:44
Tekstitys: Suomi
Kieli: Suomalainen viittomakieli

Tutustu Tekstipuhelupalvelun tulevaisuus -työryhmän ehdotuksiin ja vastaa TPP:n asiakaskyselyyn

Sosiaali- ja terveysministeriö perusti työryhmän pohtimaan tekstipuhelupalvelun tulevaisuutta. Työryhmä kokoontui tammikuusta toukokuuhun 2023 ja sen loppuraportti on nyt luettavissa valtioneuvoston verkkosivuilla. Mitä mieltä sinä olet ehdotuksista?

Työryhmän tulevaisuuden ehdotukset ovat seuraavat:

  1. Turvataan nykypalvelun ylläpito siirtymäajaksi vielä vuosille 2024-2025. STEA on ilmoittanut, että estettä siirtymäajan rahoituksen hakemiselle vuosille 2024-2025 ei ole. Selvitetään palveluntuottajan edellytykset jatkaa palvelun tuottamista vielä siirtymäajaksi.
  2. Seurataan ja vaikutetaan yleiseen viestinnän ja asioinnin esteettömyyden kehitykseen. Muistutetaan erityisesti viranomaistoimijoita sekä suomen- että ruotsinkielisen, yhdenvertaisen, esteettömän ja monikanavaisen yhteydenoton ja asioinnin tärkeydestä. Tämä toteutetaan osana viranomais- ja sidosryhmäyhteistyötä ja ministeriöiden ohjaustehtävää sekä erillisellä kannanotolla. Seurataan aktiivisesti yleisen viestinnän esteettömyyden ja saavutettavuuden kehitystä ja tiedotetaan siitä aktiivisesti. Kannustetaan toimijoita esteettömien ja saavutettavien laitteiden ja palveluiden kehittämiseen esimerkiksi sidosryhmäyhteistyössä ja viestinnässä.
  3. Tarjotaan siirtymäkauden aikana tekstipuhelupalvelun asiakkaille tietoa palvelun lakkauttamisesta ja korvaavista ratkaisuista. Tiedotetaan jatkosta laajasti sekä nykyisen palveluntuottajan kautta palvelun rekisteröityneille käyttäjille että yleisesti hyödyntäen eri viranomaisten ja järjestöjen verkostoja. Tavoitteena on, että kaikki käyttäjät saavat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tiedon palvelun päättymisestä.
  4. Tarjotaan nykylainsäädännön mukaisesti palveluohjausta ja yksilöllisten tarpeiden mukaisia erityispalveluita niitä tarvitseville. Kiinnitetään erityistä huomiota nykyisiin tekstipuhelinlaitteiden käyttäjiin, joilla ei tällä hetkellä ole käytössä korvaavia viestintätapoja.
  5. Suoritetaan Kelan etäkirjoitustulkkauspalvelun kokeilu ja tehdään sen perusteella päätös jatkosta.

Mitä ajattelet? Vastaa TPP:n asiakaskyselyyn ja kerro meille!

Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia. Vastaathan viimeistään 5. joulukuuta.

Pääset kyselyyn tästä.