Eduskunnan istuntosali
Kuva: Markku Ulander / Lehtikuva / Eduskunta

STM:n vastaus kirjalliseen kysymykseen tulkkauspalvelusta

Kuurojen Liitto sai syksyllä 2022 poikkeuksellisen paljon palautetta Kelan tulkkauspalvelun tilanteesta, ja loppuvuodesta kaksi kansanedustajaa teki asiasta kirjallisen kysymyksen.

Aiemmin asiasta ehti 13.12.2022 kysyä kansanedustaja Ari Koponen (ps), oheisesta uutislinkistä lisätietoja Koposen kysymyksestä ja hallituksen vastauksesta.

Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd) kysyi puolestaan 20.12.2022, miten hallitus aikoo ratkaista Kelan tulkkauspalvelussa ilmenneet ongelmat ja aikooko hallitus tehdä pitkään viivästynyttä tulkkauspalvelun kokonaisarviointia.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun antamassa vastauksessa todetaan muun muassa, että sosiaali- ja terveysministeriö teetti vuonna 2020 ulkopuolisen selvityksen ja arvioinnin Kelan viime vuosina toteuttamien tulkkauspalvelujen hankintojen toimivuudesta asiakkaiden, palveluntuottajien ja Kelan näkökulmista. Selvitystyön perusteella vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluhankintoja ja palveluiden järjestämistä voidaan kehittää toimivammiksi nykyisen kilpailutusmallin pohjalta ilman lainsäädännöllisiä muutoksia. Mahdolliset poikkeamat palveluiden saatavuudessa ja saavutettavuudessa arvioidaan ja niiden juurisyihin vastaaminen luo kehitystyölle perustaa.

Kiurun mukaan sosiaali- ja terveysministeriö seuraa lainsäädännön toimeenpanoa ja sen asettamia tarpeita toiminnalliselle kehittämiselle sekä mahdolliselle lainsäädännön kehittämiselle, ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin toimivaltaisten viranomaisten ohjaamiseksi ja yhdenvertaisten palveluiden saatavuuden turvaamiseksi toimialallaan. Tarve ja mahdollisuudet kokonaisarviolle harkitaan seurannan perusteella.

Kysymys ja hallituksen vastaus ovat luettavissa kokonaisuudessaan oheisesta linkistä.