Kuva Hanne Salonen / Eduskunta

Kirjallisia kysymyksiä tulkkauspalvelun ongelmista

Joulukuussa hallitukselle jätettiin kaksi kirjallista kysymystä Kelan tulkkauspalvelun ongelmista.

Taustalla on Kuurojen Liiton esittämä huoli Kelan tulkkauspalvelun ongelmista. Vuoden 2022 loppupuolella tulkki oli jäänyt löytymättä ennätyksellisesti lähes 9000 tilaukseen. Ilman tulkkia jääneitä tilauksia oli lokakuuhun 2022 mennessä n. 29 % enemmän verrattua vuoteen 2021. Lisätietoja aiheesta oheisesta linkistä.

Kirjallisessa kysymyksessään 13.12.2022 kansanedustaja Ari Koponen (ps) kysyi, aikooko hallitus kehittää Kelan tulkkauspalveluiden toimivuutta, ja jos aikoo, niin millä aikataululla ja mitä toimenpiteitä hallitus tulee tekemään tilanteen korjaamiseksi ja tunnistaako ja tunnustaako hallitus tulkkausalan ongelmat.

Hallituksen vastauksessa 2.1.2023 perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru toteaa, että hallituksen tavoitteena on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kehittäminen. Osana tätä kehittämistyötä, hallitus on selvittänyt myös Kelan hallintoa ja sen järjestämien palveluiden toimivuutta, sekä siirtymistä rekisteröitymismenettelyyn tietyissä Kelan kilpailuttamissa palveluissa. Selvitystyön perusteella vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluhankintoja ja palveluiden järjestämistä voidaan kehittää toimivammiksi nykyisen kilpailutusmallin pohjalta ilman lainsäädännöllisiä muutoksia.

Ministeri Kiurun mukaan Kela on tämän mukaisesti pyrkinyt ja pyrkii yhteistyössä palveluiden käyttäjien kanssa vahvistamaan kilpailutuksen ja palveluiden saatavuuden toimivuutta pitkäjänteisesti. Mahdolliset poikkeamat palveluiden saatavuudessa ja saavutettavuudessa arvioidaan ja niiden juurisyihin vastaaminen luo kehitystyölle perustaa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain toimeenpanon yhteydessä on mahdollista tarkastella ja uudelleen järjestää myös sitä, miten voidaan asiakkaan kannalta entistä vaikuttavammin ja laajemmin hyödyntää olemassa olevia tulkkauspalveluita ja kehittää niitä koko maassa. Sosiaali- ja terveysministeriö seuraa lainsäädännön toimeenpanoa ja sen asettamia tarpeita toiminnalliselle kehittämiselle sekä mahdolliselle lainsäädännön kehittämiselle, ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin toimivaltaisten viranomaisten ohjaamiseksi ja yhdenvertaisten palveluiden saatavuuden turvaamiseksi.

Kirjallinen kysymys ja hallituksen vastaus ovat luettavissa kokonaisuudessaan oheisista linkeistä.

Myös toinen kysymys tulkkauspalvelusta

Aiheesta on esittänyt kirjallisen kysymyksen 20.12.2022 myös kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd).

Mäkisalo-Ropponen kysyy hallitukselta, miten hallitus aikoo ratkaista Kelan tulkkauspalvelussa ilmenneet ongelmat ja aikooko hallitus tehdä pitkään viivästynyttä tulkkauspalvelun kokonaisarviointia. Kysymys on luettavissa kokonaisuudessaan oheisesta linkistä.

Vastaus kirjalliseen kysymykseen annetaan 21 päivän kuluessa siitä, kun kysymys on toimitettu valtioneuvostolle.