Kelan tulkkauspalvelussa vakavia ongelmia?

Kuluvan syksyn aikana Kuurojen Liitto on saanut runsaasti asiakaspalautetta viittomakielen tulkkauspalvelun toimimattomuudesta. Tulkkauspalvelun toteuttamisesta vastaava taho on Kela, joka ei ollut onnistunut järjestämään kaikkiin tilauksiin viittomakielen tulkkia. Tilanne tuntuu nyt entisestään huonontuneen ja aiheuttaa suuria ongelmia asiakkaille.

Tiedote 2.12.2022

Tulkkauspalvelu perustuu lakiin vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista ja sitä tarvitsevalla on subjektiivinen oikeus saada tulkki voidakseen toimia yhdenvertaisesti tässä yhteiskunnassa. Syksyn aikana monet tulkkauspalveluun oikeutetut ovat joutuneet kestämättömään tilanteeseen: erityisesti illalla tai viikonloppuna tapahtuviin tilaisuuksiin he saavat liian usein Kelasta vastauksen ”Valitettavasti tulkkia ei ole löytynyt”. Samaan aikaan kuitenkin tulkkien ja asiakkaiden yhteisissä someryhmissä tulkit ilmoittavat olevansa ko. ajankohtana vapaana tai ettei tilausta näy Kelan tulkkikalenterissa. Oli sitten hautajaiset, lapsen säännöllinen harrastus tai työpaikan tulkkaustarve; kaikissa näissä tilanteissa on viime aikoina jouduttu pärjäämään ilman tulkkia.

Erityisesti työelämässä tulkkauksen puuttuminen on aiheuttanut vakavia ongelmia ja kuormittanut tulkin käyttäjiä kohtuuttomasti. Kuurojen Liittoon tulleen palautteen mukaan kuurot ovat joutuneet työpaikoillaan uuvuttavaan kierteeseen, jossa illat kuluvat tulkkitilausten tekoon ja korvaavien tulkkien etsimiseen. Jatkuvasti tulkitta jääminen on myös vahingoittanut työnteon mahdollisuuksia ja urakehitystä. Kela ei pyynnöistä huolimatta anna tilata tulkkeja pidemmille aikajaksoille kerrallaan tai rakentaa pysyvää tulkkirinkiä työelämään (kuten opiskelutulkkauksessa).

Kelan tilastotietosivuilta (ns. Kelasto) voi tarkastella vammaisten tulkkauspalvelun tilastoja vuodesta 2018 lähtien. Tilausten määrä on tasaisesti kasvanut koronavuosien 2020-2021 notkahdusta lukuun ottamatta, ja kuluvan vuoden lokakuun loppuun mennessä tulkkitilauksia on tehty reilu 135 000 kpl. Aikaisempina vuosia tilauksiin on pääsääntöisesti löytynyt tulkki hyvin. Tänä vuonna tulkki on kuitenkin jäänyt löytymättä ennätyksellisesti lähes 9000 tilaukseen. Ilman tulkkia jääneitä tilauksia oli jo lokakuuhun mennessä n. 29 % enemmän verrattua vuoteen 2021.

Erityisesti huomio kiinnittyy ns. peruuntuneisiin tulkkauksiin. Kelan määritelmän mukaan tilaus on peruuntunut, mikäli asiakas kertoo, ettei tarvitsekaan tulkkia esimerkiksi sairastumisen tai suunnitelmien muuttumisen vuoksi. Peruuntuneiden tilausten määrä on normaalitilanteessa ollut alle 10 000 kpl (noin 4 % tilauksista). Koronavuonna 2020 peruuntuneiden tilausten määrä nousi – ymmärrettävästä syystä – merkittävästi, mutta tämän vuoden lokakuun mennessä peruuntuneiden tilausten määrä on yllättäen jo yli 21 000 kpl. Tulkkauspalveluun oikeutetut eivät sairasta sen enempää kuin muukaan väestö, joten miksi peruutuksia on nyt jopa n. 16 % tilauksista?

Kelan tilastotietokannasta on vaikea päätellä, lasketaanko nämä peruuntuneet tilaukset mukaan tilausmääriin. Voiko tilastoihin luottaa, jos reilut 21 000 kpl ilmaistua tulkkauksen tarvetta sivuutetaan kokonaan?

Kuurojen Liitto ei ole saanut Kelasta tyydyttävää selitystä tai ratkaisua välityksen ongelmiin. Kelan mukaan selvitystyö on käynnissä. Kuurojen Liitto peräänkuuluttaa tulkkauspalvelun kokonaisarviointia, joka on jatkuvasti viivästynyt, vaikka on se merkitty hallitusohjelmaan.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Marika Rönnberg
+358 44 752 4324
marika.ronnberg@kuurojenliitto.fi

viittomakieli- ja vaikuttamistyön johtaja Kaisa Alanne
+358 40 770 9563 (vain tekstiviestit)
kaisa.alanne@kuurojenliitto.fi

Kokemusasiantuntijoiden haastattelupyynnöt:

tiedottaja Tiina Vihra
+358 40 828 1846
tiina.vihra@kuurojenliitto.fi