Kesto: 08:25
Tekstitys: Suomi
Kieli: Suomalainen viittomakieli

Ajankohtaiskatsaus 8.12.2022: Vastaa Viittomakielisen kirjaston kyselyyn

Tämän viikon aiheina mm. uusi nuorisotoimikunta ja Stean avustusehdotus ensi vuodelle. Tulossa on myös vuoden viimeinen etäyhdistysilta.

Uusi nuorisotoimikunta ja tunnustuspalkinto

Kuurojen Liiton nuorisotyön nuorisokokous 2022 järjestettiin Valkeassa talossa 26. marraskuuta. Kokouksessa esiteltiin nuorisotyön edellisen vuoden toiminnan katsaus sekä pohdittiin linjauksia ja evästyksiä tulevaan toimintasuunnitelmaan. Kokouksessa valittiin lisäksi uusi nuorisotoimikunta.

Kokouksessa jaettiin myös vuosittainen kunnianosoitus lasten ja nuorten toiminnassa ansioituneelle vapaaehtoiselle. Tämän vuoden valinta kohdistui Henna Syrjälään hänen arvokkaasta ja inspiroivasta vapaaehtoistyöstään Jyväskylän ja Keski-Suomen alueen lasten ja nuorten hyväksi. Oheisesta linkistä voit katsoa videon kunnianosoituksen myöntämisestä. Lämpimät onnittelut Hennalle!

Stean avustusten jakoehdotus 2023 

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on julkaissut avustusten jakoehdotuksen vuodelle 2023. Kuurojen Liiton saama avustuspotti on ehdotuksen mukaan ensi vuonna yhteensä 2 657 540 €. Yleisavustus liiton toimintaan on 945 000 €, eli 55 000 euroa vähemmän kuin haettu summa. Liitto on kuitenkin kokonaisuudessaan tyytyväinen jakoehdotukseen.

Kohdennetuilla toiminta-avustuksilla rahoitetaan liiton aluetoimintaa, kuurojen tiedonsaannin kehittämistä ja liiton muuta viestintää, vertaistuen kursseja ja sanakirjatyötä. Erityisen ilahtuneita liitossa ollaan Paikka auki -päätöksestä, joka mahdollistaa yhden työttömän kuuron nuoren palkkaamisen vuodeksi.

Liiton jäsenjärjestöjä avustetaan ehdotuksen mukaan 30 000 eurolla, eli samalla summalla kuin edellisinäkin vuosina. Tekstipuhelupalvelulle Stea ehdottaa avustusta 262 500 €. Tämä turvaa palvelun jatkon vielä vuoden vaihteen jälkeen, mutta ei koko ensi vuodeksi. Vieläkään ei ole selvinnyt, mikä viranomaistaho toteuttaa palvelua jatkossa.

Perustuslakivaliokunnan mietintö kielilainsäädännön soveltamisesta

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan mietintö, joka koskee hallituksen kertomusta kielilain soveltamisesta vuonna 2021, on nyt valmistunut. Kertomus käsittelee kielellisten oikeuksien toteutumista suomen ja ruotsin kielen lisäksi viittomakielten kaltaisten vähemmistökielten näkökulmasta. Viittomakieliä kertomuksessa käsitellään erityisesti varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kannalta. Viittomakielilakia koskevassa mietinnössään valiokunta onkin pitänyt tärkeänä sitä, että jokaiselle lapselle ja hänen perheelleen turvataan mahdollisuudet saada riittävästi viittomakielen opetusta. Näin varmistetaan, että lapsen oikeus omaan kieleen toteutuu ja koko perheelle luodaan mahdollisuudet toimivaan vuorovaikutukseen yhteisen kielen avulla.

Lisäksi kertomuksessa tehdään selkoa suomenruotsalaisen viittomakielen viimeaikaisesta kehityksestä. Erityistä huomiota perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt myös viittomakieltä käyttävien asemaan. Valiokunnan mukaan viittomakieltä käyttävien kielellisiä oikeuksia on saatu edistettyä, mutta kaikilta osin ne eivät edelleenkään toteudu. Esimerkiksi viittomakielen tulkkauksen toteuttamisessa on vielä tehtävää.

Viittomakielten puolelta perustuslakivaliokunta on kuullut asiantuntijoina Kuurojen Liiton toiminnanjohtaja Markku Jokista, erityisasiantuntija Marika Rönnbergiä sekä FST:n toiminnanjohtaja Magdalena Kintopf-Huuhkaa.

Kysely Vammaiskortista

Euroopan komissiossa on käynnissä aloite, jossa selvitetään mielipiteitä Vammaiskortista. Vammaiskortti helpottaisi vammaisten vapaata liikkuvuutta EU:ssa, koska yhdessä EU-maassa tunnustettu vammaisasema on tunnustettava myös muissa EU-maissa. Tämä antaa kortin haltijalle mahdollisuuden etuuskohteluun joissakin palveluissa eri puolilla EU:ta. Myös viittomakielisiltä toivotaan vastauksia. Kannanottoja voi jättää 21.12 saakka.

Saat tarvittaessa lisätietoja Kuurojen Liiton erityisasiantuntija Marika Rönnbergiltä osoitteesta marika.ronnberg@kuurojenliitto.fi

Vuoden viimeinen etäyhdistysilta 15.12.

Miten nuoria saadaan mukaan yhdistystoimintaan? Onko heille suunnattua sopivaa ohjelmaa ja toimintaa vai millä muulla nuoria voisi houkutella mukaan? Mitkä vapaaehtoistehtävät kiinnostavat nuoria?

Kuurojen Liiton nuorisotyö vastaa näihin ja moniin muihin kysymyksiin vuoden viimeisessä etäyhdistysillassa, joka järjestetään 15.12. kello 18.00 (HUOM! Videolla virheellinen aloitusaika).

Kaikki ovat tervetulleita mukaan! Voit osallistua etäyhdistysiltaan oheisen linkin kautta.

Viittomakielisen kirjaston asiakaskysely

Viittomakielinen kirjasto tarvitsee juuri sinun palautettasi voidakseen kehittää toimintaansa! Koska kirjasto toimii yksinomaan verkossa, onnistuu asiakkaiden tapaaminen kasvotusten vain harvoin. Tämän vuoksi kirjasto on tehnyt asiakaskyselyn, johon pääset vastaamaan oheisen linkin kautta. Kaikki kysymykset ja vastausvaihtoehdot on esitetty myös viittomakielellä. Käykäähän vastaamassa, niin saamme entistäkin paremman palvelun!

Teatteri Totin uutuusnäytelmä

Näytelmä kertoo tositapahtumiin pohjautuvan tarinan reppumatkaajasta Martin Hellörestä, joka seikkaili matkoillaan 1930-luvulla. Martin Hellöre, jolla oli ”vain viisi markkaa”. Tarinankertojaa eli Martinin siskoa esittää Pia Taalas. Esityksen kielenä on suomalainen viittomakieli.

Vain 5 markkaa -esitykset Helsingissä 13.-14.12. Lisätietoja oheisesta linkistä.