Oikeusministeriö järjesti keskustelun totuus- ja sovintoprosessista

Keskustelemassa prosessin seuraavista askelista olivat viittomakielisten järjestöt. Lisäksi kuultiin puheenvuoroja kokemusasiantuntijoilta.

Oikeusministeriö kutsui viittomakielisten järjestöjä pyöreän pöydän keskusteluun kuurojen totuus- ja sovintoprosessista 5.4.2022. Tilaisuudessa keskusteltiin prosessin jatkosta ja resurssoinnista sekä kuultiin myös vahvoja kokemuspuheenvuoroja:

”Ilman omaa kulttuuriamme olemme kuin puu ilman juuria.”

Kuurojen Liitto toi keskustelussa esille yhdistyskiertueella tehtyjä havaintoja:

”Prosessissa tulee käsitellä myös nykypäivänä kohdattua syrjintää ja rakenteellisia epäkohtia. Tämä on ollut vahva viesti jäsenistöltämme – toimenpiteitä tarvitaan myös näiden ratkomiseksi.”

Paikalla olivat Kuurojen Liiton (puheenjohtaja Jaana Aaltonen, toiminnanjohtaja Markku Jokinen ja johtaja Laura Pajunen) lisäksi Suomen kuurojen historiaseuran, Finlandssvenska Teckenspråkigan ja Suomen Kuurosokeiden edustajia. Näiden lisäksi tilaisuudessa oli myös edustajia valtioneuvoston kansliasta, oikeusministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä, opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä valtiosihteeri Vesa Vuorenkoski.