Liittokokous 2022 päätökseen – vilkasta keskustelua toimintasuunnitelmasta

Liittokokous kokosi kahden koronavuoden jälkeen kaikki edustajat Valkeaan taloon arvioimaan mennyttä vuotta sekä suunnittelemaan toimintavuotta 2023. Liittokokous esitti myös julkilausumassa huolensa kuurojen tiedonsaannista kriisitilanteissa.

Kuurojen Liiton puheenjohtaja Jaana Aaltonen avasi perinteisen tapaan liittokokouksen. Kokoukseen toivat tervehdykset Suomen Kuurosokeista toiminnanjohtaja Risto Hoikkanen sekä videon välityksellä Helsingin Kuurojen Yhdistyksen puheenjohtaja Martin Aro, Kuuloliiton toiminnanjohtaja Sanna Kaijanen ja Kuurojen Palvelusäätiön toiminnanjohtaja Anne Puonti.

Edustettuna liittokokouksessa oli 25 jäsenyhdistystä 36 edustajalla. Liittokokouksen puheenjohtajaksi valittiin Nelli-Sofia Tarvajärvi.

Vuosikertomus ja tilinpäätös 2021

Vuosikertomukseen 2021 on voinut tutustua ennen kokousta, ja toiminnanjohtaja Markku Jokinen kertoi tiivistäen muutamia viime vuoden tärkeimpiä tapahtumia ja saavutuksia. Hallituksen kertomus liiton toiminnasta 2021 hyväksyttiin yksimielisesti.

Markku Jokinen esitteli tilinpäätöksen vuodelta 2021. Liiton tuotot olivat 6,6 milj. euroa ja kulut 6,5 milj. euroa. Tulos oli 0,1 milj. euroa ylijäämäinen. STEAn avustus pieneni jälleen edellisestä vuodesta, mutta varainhankinnan tulos onnistui ennustettua paremmin. Rahoitusta helpotti myös vuodelta 2020 koronatilanteen vuoksi käyttämättä jääneet avustukset, jotka saatiin käyttää vuonna 2021.

Konsernin puolella näkyy puolestaan Valkean talon peruskorjausta varten otettu laina. Konsernin tuotot olivat 8,1 milj. euroa ja tulos alijäämäinen 30 tuhatta euroa.

Liittokokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Vuosikertomukseen ja tilinpäätökseen voi tutustua tarkemmin oheisesta linkistä.

Vilkasta keskustelua vuoden 2023 toiminnasta

Toimintasuunnitelma sekä talousarvio 2023 oli lähetetty etukäteen tutustuttavaksi, ja Markku Jokinen viittoi vielä edustajille avainasioita ensi vuoden suunnitelmasta. Esille tuli mm. vaikuttamistyön osalta ensi vuoden eduskuntavaalit ja tuleva uusi hallitusohjelma, uudet hyvinvointialueet ja työllisyysasiat. Tärkeänä painopisteenä ovat myös lasten ja nuorten kielelliset oikeudet. Tapahtumapuolella on luvassa mm. seniorien kulttuuritapahtuma ja viittomakielinen filmifestivaali.

Toimintasuunnitelmasta syntyi vilkas keskustelu, jossa esille tuli mm. vaikuttamistyö varhaiskasvatuslain osalta, totuus- ja sovintoprosessi ja kielipesätoiminta. Keskustelun päätteeksi liittokokous hyväksyi toimintasuunnitelman.

Hallituksen palkkioiden osalta liittokokous hyväksyi korotuksen 200 €/kk puheenjohtajan palkkioon eli palkkio on jatkossa 600 €/kk. Muiden jäsenten palkkiot maksetaan valtion komiteapalkkioiden mukaan.

Markku Jokinen esitteli talousarvion 2023, joka on alustavasti alijäämäinen. Budjettiin vaikuttavat kuitenkin myös mahdollinen Valkean talon myynti sekä liiton muut varat ja tulot. Tavoitteena on olla lähellä ns. nollatulosta vuoden 2023 päättyessä. Lisäkysymysten jälkeen edustajat hyväksyivät talousarvion.

Henkilövalinnat

Seuraavaksi valittiin hallituksen puheenjohtaja seuraaviksi kolmeksi liittokokouskaudeksi. Liittokokous valitsi yksimielisesti uudelle jatkokaudelle KM Jaana Aaltosen Turusta.

Kuurojen Liiton hallitukseen ehdolla olivat Tomi Peura ja Liisa Särkijärvi sekä uudelleen Bror-Erik Majors. Liittokokous valitsi ehdokkaat yksimielisesti hallitukseen. Hallituksesta jäivät pois Taina Helenius ja Merja Leppänen.

Vaalivaliokuntaan valittiin erovuoroisista jäsenistä uudelleen Hanna Tuomaala ja Brita Peura sekä uusina jäseninä Merja Leppänen, Julia Småroos ja Annastiina Hellstén. Vaalivaliokunnassa jatkaa Piia Pyhtinen.

Tilannekatsaus totuus- ja sovintoprosessiin

Markku Jokinen ja johtaja Laura Pajunen kertoivat alkuvuonna käynnistyneestä, yhteisölle suunnatusta yhdistyskiertueesta: 9 tilaisuutta on jo pidetty ja vielä 3 on tulossa. Yhdistystapaamisissa keskusteltiin tapahtuneista vääryyksistä, omakohtaisista kokemuksista ja nykypäivän ongelmista. Esille nousivat mm. koulumuistot ja asuntolaelämän turvattomuus, kuulon kuntoutus ja lääketieteelliset kokeilut. Kaikissa tilaisuuksissa osallistujien ehdottomana vaatimuksena oli valtiollinen anteeksipyyntö.

Kuurojen Liiton hallitus on hyväksynyt periaatteet ja reunaehdot prosessille eli ns. ”tiekartan”. Tarkoitus on, että asiakirjasta tulisi usean järjestön yhteinen, ja sen julkaisu tapahtuisi syksyllä. Suunnitteilla on myös avoin webinaari.

Yhdistyskiertueesta ja prosessin seuraavista askelista lisätietoja oheisesta uutisesta.

Valkean talon myyntiprosessin nykytilanne

Markku Jokinen ja hallintovastaava Susanna Silberstein kertoivat myyntiprosessin tilanteesta. Myyntiprosessi on ollut kevään käynnissä, mutta tavoiteltua hintatasoa ei ole saavutettu. Kiinteistömarkkinoihin on selvästi vaikuttanut maailmantilanne.

Liiton hallitus pohtii nyt, jatketaanko myyntiprosessia vai keskeytetäänkö se ja katsotaan tilanne muutaman vuoden päästä uudestaan.

Mikäli myynti tässä vaiheessa keskeytetään, suunnitteilla on muuttaa kiinteistön hallintomallia. Uudessa hallintomallissa omistukset siirtyisivät fyysisistä neliöistä omistusosuuksiksi ja Valkea talo ottaisi tehtäväksi kaikkien tilojen hallinnoinnin ja vuokrauksen.

Peruskorjaus on jatkumassa 3. vaiheeseen kesällä 2023. Odotuksena on, että tilojen ja talotekniikan uusiminen tulee nostamaan talon arvoa.

Julkilausuma

Liittokokouksen julkilausuman Kuurojen tiedonsaanti turvattava myös kriisitilanteissa voi lukea kokonaisuudessaan oheisesta linkistä. Versiot suomalaisella ja suomenruotsalaisella viittomakielellä julkaistaan lähiaikoina.

Kuvat: Heidi Koivisto Robertson