Kesto: 04:17
Tekstitys: Ei tekstitystä
Kieli: Suomalainen viittomakieli

Liittokokous 2022 julkilausuma: Kuurojen tiedonsaanti turvattava myös kriisitilanteissa

Kuurojen Liiton liittokokous esittää huolensa kuurojen ja viittomakielisten turvattomuuden kokemuksesta erilaisissa kriisitilanteissa. Kuinka tiedonsaanti turvataan hätätilanteissa, kun tulkkausta on saatavilla vain virka-aikaan?

Ukrainan kriisi on saanut myös viittomakieliset huolestuneiksi siitä, kuinka meillä vastaavassa tilanteessa toimittaisiin. Keväällä toteutettu väestöhälyttimien testaus konkretisoi ison puutteen tiedonsaannissa: miten äänen välityksellä annettava kiireellinen tieto tavoittaa kuurot, jos tv ei ole auki eikä käytössä ole älypuhelinta tai 112-sovellusta? Lisäksi esille on noussut huoli kuurojen pakolaisten asemasta – palvelujärjestelmämme ei aina tunnista, että kuuron pakolaisen tulkkauksen tarve on laajempaa ja koskee kaikkea omaehtoista tiedonsaantia ja asiointia.

Taustalla on myös laajempi puute viittomakielisissä tulkkaus- ja hätäpalveluissa. Kelan tulkkivälitykseen saa yhteyden vain arkisin ja lauantaina; yöaikaan ja sunnuntaisin välitys on kiinni. Etätulkkaustakaan ei ole saatavilla palveluaikojen ulkopuolella. Mitä jos hätä tai avuntarve ilmenee yöllä?

Aiemmin yöaikaan tarjolla oli tekstipuhelinpalvelu. Kun Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) päätti, ettei palvelun tukeminen kuulu enää heidän tehtäviinsä, alkoi kolmen vuoden siirtymäaika. Siirtymäajan rahoitus ei ole riittänyt kattamaan kuluja, ja palvelua on jouduttu merkittävästi supistamaan. Jatkosta ei myöskään ole tämän vuoden jälkeen tietoa, sillä asia ei ole edennyt valtion hallinnossa.

Kuurojen Liitto on pyrkinyt paikkamaan näitä aukkoja palvelussa muun muassa ylläpitämällä hätätulkkilistaa, johon hätätulkkausta tarjoavat, Kelan kilpailuttamat yritykset ovat vapaaehtoisesti ilmoittaneet tietojaan. Onko kuitenkaan järjestön tehtävä ylläpitää viranomaispalvelun päivystystietoja?

Nyt käynnissä olevassa Hätäkeskuslaitoksen ja Kelan pilotissa on mahdollista tehdä 112hätäilmoitus suomalaisella viittomakielellä. Tämänkin palvelu on rajattu arkipäiviin klo 8-16, koskien myös kokeilun saamaa jatkoaikaa vuoden loppuun.

On absurdia olettaa, että kuurojen hätätilanteet ja kiireellinen avuntarve osuisivat vain viranomaisten asettamiin palveluaikoihin.

Kuurojen Liiton liittokokous vaatii, että tulkkauspalvelun tulee olla saatavilla ja hätäilmoituksen teko viittomakielellä mahdollista 24/7. Lisäksi tekstipohjaisiin valtakunnallisiin hätäilmoituksiin tulee panostaa, jotta mahdollisessa suurkriisissä tieto saavuttaa kaikki kansalaiset yhdenvertaisesti.

Helsingissä 11. kesäkuuta 2022
Kuurojen Liiton liittokokous