Kesto: 13:53
Tekstitys: Suomi
Kieli: Suomalainen viittomakieli

Kurkistus totuus- ja sovintoprosessiin

Suomen lähihistoria pitää sisällään eri ihmisryhmiin kohdistuneita vääryyksiä kuten pakkosterilisaatiota, oman kielen käytön estämistä ja muuta kaltoinkohtelua. Nämä vääryydet ovat kohdistuneet myös viittomakielisiin.

Valtio on käynnistänyt kuurojen ja viittomakieltä käyttävien totuus- ja sovintoprosessin, jonka tarkoituksena on käsitellä historian vääryyksiä. Osana prosessia toteutettiin Viitotut muistot- tutkimushanke, joka selvitti kuurojen ja viittomakielisen yhteisön jäsenten kokemia vääryyksiä 1900-luvulta nykypäivään. Niitä olivat muun muassa kuurouden poistamiseen pyrkineet rotuhygieeniset toimenpiteet ja yhteiskunnan rakenteelliset vääryydet, joka asetti kuurot eriarvoiseen asemaan.

Viitotut muistot- tutkimushanke päättyi vuoden 2021 lopussa. Otimme selvää, missä totuus- ja sovintoprosessissa mennään tällä hetkellä ja mitkä ovat seuraavat askeleet.

Haastattelussa oheisella videolla toiminnanjohtaja Markku Jokinen ja hallituksen varapuheenjohtaja Ronja Tammisara Kuurojen Liitosta sekä osastopäällikkö Johanna Suurpää oikeusministeriöstä.