Kuurojen Liitto hakee nuorisotyön assistenttia

Oletko viittomakielinen ja 18-29-vuotias? Oletko työtön, työelämän ulkopuolella tai vailla opiskelupaikkaa? Oletko kiinnostunut työstä nuorten parissa?

Kuurojen Liitto ry etsii viittomakielistä nuorta työskentelemään liiton nuorisotyön assistenttina 1.3.2023–29.2.2024 tai sopimuksen mukaan.

Nuorisotyön assistentti työskentelee yhdessä liiton nuorisosihteerin ja kulttuurituottajan kanssa. Tehtävistä sovitaan erikseen riippuen koulutuksesta ja osaamisesta. Toimipaikkana on Helsinki.

Hakijalta edellytetään kuurojen yhteisön tuntemusta, suomalaisen viittomakielen ja suomen kielen taitoa, vuorovaikutustaitoja ja tietoteknisiä valmiuksia. Suomenruotsalaisen viittomakielen ja ruotsin kielen taito sekä kokemus nuoriso-, kulttuuri- tai järjestötoiminnasta katsotaan eduksi. Työn hoitaminen edellyttää matkustamista sekä valmiutta ilta- ja viikonlopputyöhön. Koeaika on neljä kuukautta.

Palkka määräytyy sosiaalialan järjestöjä koskevan työehtosopimuksen mukaisesti. Hakemus ja ansioluettelo (ei todistuksia) lähetetään viimeistään 31.1.2023 sähköisesti: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?e1de3372. Haastattelut järjestetään helmikuussa.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA on myöntänyt Kuurojen Liitolle avustuksen Paikka auki -ohjelmasta, jonka avustusehtoja noudatetaan avustuksen käytössä.

Nuoren palkkaamista koskevat kriteerit

  • Työllistettävän nuoren tulee työsuhteen alkaessa olla alle 30-vuotias.
  • Palkattava nuori ei saa olla työsuhteessa (ei edes osa-aikaisessa).
  • Nuori saa kuitenkin olla esim. kuntouttavassa työtoiminnassa tai työkokeilussa.
  • Palkattava nuori ei voi olla päätoiminen opiskelija.
  • Nuorella voi olla vain vähän tai ei vielä lainkaan työkokemusta.
  • Ohjelman painotus on vaikeasti työllistyvissä.
  • Ohjelmaan tulee palkata henkilöitä, jotka eivät ole työllistyneet aiemmin Paikka auki -avustusohjelman kautta.

Katso järjestöesittelymme: www.kuurojenliitto.fi