Vetoomus tulkkausalan kokonaistilanteen arvioimiseksi

Useat järjestöt ovat yhdessä lähettäneet sosiaali- ja terveysministeriölle vetoomuksen vammaisten tulkkauspalveluiden kokonaistilanteen arvioinnin pikaisesta käynnistämisestä. Mukana on myös Kuurojen Liitto.

Vetoomuksessa eri vammaisjärjestöt, tulkkausalan koulut ja muut toimijat muistuttuvat, että monet vammaiset henkilöt tarvitsevat tulkkausta lähes kaikessa elämässään, mutta sen toteutuminen ontuu, koska eri hallinnonaloilla säädökset ovat hyvin erilaisia ja osin puutteellisia tai ristiriitaisia. Tilanne on sekava eikä tulkkauksen saaminen edes lääkärikäynnille ole turvattua.

Lisäksi järjestöt toteavat, että sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuudistukseen sisältyvän järjestämislaki  määrää tulkkauksen järjestämisvastuun hyvinvointialueille, mutta niihin ei tule uutta osaamista asian toteuttamiseen. Lain kirjaus ei ole riittävän velvoittava, ja huolta aiheuttaa se, että tämän hetken tietojen mukaan lainkohtaa ”tulkitseminen on järjestettävä mahdollisuuksien mukaan” ei olla vahvistamassa asiakas- ja potilaslakien muutoksella.

Tulkkaukseen liittyviä ongelmia on myös perusopetuksen tulkkauksen toteutumisessa ja monessa muussa viranomaispalveluissa.

Allekirjoittaneet järjestöt toivovat, että asiassa järjestettäisiin pikaisesti laaja-alainen palaveri, jossa yhteistyössä voidaan arvioida tulkkauspalveluiden kokonaistilanteen kehittämistä.

Allekirjoittaneet järjestöt:

Autismiliitto ry, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Humanistinen ammattikorkeakoulu, Kehitysvammaliitto ry, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, Kieliasiantuntijat ry, Kuuloliitto ry, Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry, Suomen Kuurosokeat ry, Suomen CP-liitto ry, Suomen Kirjoitustulkit ry ja Kuurojen Liitto ry