Kesto: 01:38
Tekstitys: Ei tekstitystä
Kieli: Suomalainen viittomakieli

Tutkimuspyyntö: Kuurojen kokemukset syrjinnästä ja sisäkorvaistutteesta

Tutkimuspyyntö Helsingin yliopiston maisteritutkielmaan:

Hyvä 1970-1990-luvulla syntynyt kuuro!Olen tekemässä sosiaalipsykologian maisterintutkielmaa Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Tutkimukseni käsittelee kuurojen kokemuksia syrjinnästä Suomessa ja kollektiivisen trauman siirtymistä sekä heidän kokemuksia sisäkorvaistutteesta. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää 1970-1990 luvulla syntyneiden kuurojen ajatuksia ja kokemuksia siitä, miten kuuroja on kohdeltu ja kohdellaan Suomessa ja miten sisäkorvaistutteet koetaan.Aineistonkeruun menetelmänä on vapaamuotoinen kirjoitelma. Mikäli haluat osallistua tutkimukseen, voit palauttaa kirjoitelmasi tai viitotun videon/videolinkin sähköpostilla osoitteeseen kuurojenkokemukset@gmail.com 18.12.2022 mennessä. Lisätietoa löydät liitteenä olevasta tutkimustiedotteesta.Ystävällisin terveisin,Anna Saikkonen