Kuurojen Liiton logo

Tarkennus Jyväskylän vammaisneuvoston tulkkausjärjestelyä koskevaan kirjoitukseen

Kuurojen Liitto suosittaa, että kaupunki ottaisi tulkkaustilaukset vastuulleen.

Jyväskylän vammaisneuvostosta eroava jäsen, väitoskirjatutkija Ulla Sivunen kertoo mielipidekirjoituksessaan Vammaisten oikeuksiin vastataan viestinnällisellä ulossulkemisella (Keskisuomalainen 9.3.2023) pettymyksestään Jyväskylän kaupungin toimintaan ja haluttomuuteen löytää ratkaisua vammaisneuvoston kokousten viittomakielen tulkkausongelmiin.

Kirjoituksessa todetaan kaupungin hallintopäällikön kertoneen, että Kuurojen Liitto olisi tukenut Jyväskylän kaupungin linjausta. Mahdollisten väärinkäsitysten oikaisemiseksi haluamme vielä tarkentaa, että liitto ei ole missään vaiheessa tukenut kaupungin näkemystä.

Kuurojen Liiton näkemys on, että yhdenvertaisuuslaki ja hallintolaki velvoittavat viranomaista järjestämään vammaisneuvoston jäsenelle mahdollisuuden yhdenvertaiseen osallistumiseen. Kuurojen Liitto on suosittanut, että kaupunki ottaisi tulkkaustilaukset vastuulleen.

Jyväskylän kaupunki on ilmoittanut odottavansa nyt yhdenvertaisuusvaltuutetun näkemystä asiasta.

Lisätietoja asiasta aiemmasta uutisestamme, linkki ohessa.