Tulkkauksen järjestämisvastuuta selvitetään Jyväskylän vammaisneuvostossa

Epäselvyys tulkkausvastuusta aiheutti tilanteen, jossa vammaisneuvoston viittomakielinen jäsen ei voinut osallistua viittomakielen tulkkausta käsittelevään keskusteluun: kokoukseen ei löytynyt tulkkia, mutta kokousaikaa ei suostuttu siirtämään. Ongelmista johtuen viittomakielinen jäsen on päättänyt luopua tehtävästä.

Vammaisneuvoston viittomakielinen jäsen, väitöskirjatutkija Ulla Sivunen kertoo mediassa, että hänellä on jo pitkään ollut haasteita saada riittävän laadukas tulkkaus Jyväskylän kaupungin vammaisneuvoston kokouksiin. Aina Kelan kautta ei tulkkia löydy. Vammaisneuvoston kokoukset sovitaan hyvissä ajoin  syys- ja kevätkaudelle, mutta Kelalle tulkkaustilauksia voi tehdä aikaisintaan neljä viikkoa ennen tilaisuutta. Sivusen mukaan tilauksissa ei silloin voida ottaa riittävästi huomioon tulkkauksen vaativuustasoa, koska monet tulkeista ovat silloin jo varattuja. Tulkit myös vaihtuvat moneen kertaan ennen varsinaista tulkkaushetkeä, jolloin tulkkien valmistautuminen jää lyhyeksi ja siksi moni tulkki joutuu toteamaan Kelalle, ettei pystykään ottamaan tulkkausta vastaan. Lyhyellä varoitusajalla tulkkia ei siis välttämättä saa, vaikka alun perin näyttikin, että tulkkaus järjestyy laadukkaasti. Jos kaupunki vastaisi tulkkaustilauksista, sopivat ja osaavat tulkit voitaisiin tilata kerralla koko kaudelle.

Jyväskylän kaupunki ei ole tähän suostunut, vaan katsoo vastuun kuuluvan Kelalle , joka on myös tukenut tätä näkemystä. Asiasta on keskusteltu Sivusen, kaupungin ja juristien kanssa. Myös Kuurojen Liitto on ollut mukana etsimässä ratkaisua. Kuurojen Liiton näkemys on, että yhdenvertaisuuslaki ja hallintolaki velvoittavat viranomaista järjestämään vammaisneuvoston jäsenelle mahdollisuuden yhdenvertaiseen osallistumiseen. Kuurojen Liitto suosittaa, että kaupunki ottaisi tulkkaustilaukset vastuulleen.

Ulla Sivunen on ilmoittanut eroavansa vammaisneuvostosta, sillä hän kokee vammaisneuvoston viranhaltijoiden toimintatavat syrjiviksi.  Hän on myös ollut asiassa yhteydessä yhdenvertaisuusvaltuutettuun. Jyväskylän kaupunki odottaa nyt yhdenvertaisuusvaltuutetun näkemystä asiasta.