S. ja A. Bovalliuksen säätiön apurahat haussa

S. ja A. Bovalliuksen säätiön sr tukee kuulovammaisia ja kommunikaatioesteisiä henkilöitä itsenäisinä ja yhdenvertaisina yhteiskunnan jäseninä. Säätiö julistaa haettavaksi apurahoja. Viimeinen hakupäivä on 10.10.2021.

S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr on pieksämäkeläinen, vuonna 1905 perustettu säätiö, joka toteuttaa tarkoitustaan mm. tarjoamalla ammatillista erityisopetusta ja tuottamalla sitä tukevia palveluita osittain omistamassaan Ammattiopisto Spesia Oy:ssä.

Apurahoja voidaan myöntää suomalaisille yksityishenkilöille (enintään 10 000 euroa) ja yleishyödyllisille yhteisöille (enintään 25 000 euroa). Apurahoja voidaan myöntää myös kuluihin, jotka syntyvät apurahan myöntämisen jälkeen.

Kuka voi hakea ja mihin tarkoitukseen?

Yhteisöjen kaksivuotiset apurahat on tarkoitettu:
• kohderyhmän toisen asteen opintoihin pääsemistä edistävien pedagogisten ratkaisujen kehittäminen
• ammatillisen erityisopetuksen, työelämän ja vapaa-ajan ohjauksen yhteistyön kehittämiseen
• kohderyhmälle suunnatun materiaalin tai tapahtuman tuottamiseen
• kohderyhmän harrastus- ja vapaa-ajantoiminnan kehittämiseen tai
• kohderyhmän osallisuutta lisääviin hankkeisiin.

Yksityishenkilöille haussa olevat yksivuotiset apurahat on tarkoitettu:
• säätiön tarkoitusta toteuttavan gradu-/väitöskirjatasoisen tutkimustyön mahdollistamiseen
• kohderyhmälle suunnatun materiaalin tai tapahtuman tuottamiseen
• Ammattiopisto Spesian opiskelijoiden / kohderyhmän urheilu- ja harrastustoiminnan kertaluonteiseen mahdollistamiseen tai
• ammatillisten erityisopiskelijoiden, opettajien ja muiden asiantuntijoiden / kohderyhmän kansainvälisyyden lisäämiseen.

Hakuohjeet

Kirjalliset hakemukset ja mahdolliset liitteet tulee toimittaa viimeistään 10.10.2021 sähköpostiosoitteeseen bovallius@bovallius.fi. Hakemuksen yhteydessä tulee täyttää ja lähettää apurahahakemuksen yhteystietolomake (Bovallius-säätiön sivuilla). Apurahapäätöksistä ilmoitetaan viimeistään 31.1.2022.

Katso lisää Bovallius-säätiön sivuilta!