Opetushallitus perusti viittomakielten ad hoc -asiantuntijaryhmän

Opetushallitus on asettanut viittomakielten ad hoc -asiantuntijaryhmän vuosiksi 2023-2026. Ohjausryhmän puheenjohtajiksi Opetushallitus on kutsunut johtaja Kaisa Alanteen Kuurojen Liitosta ja opetusneuvos Susanna Rajalan Opetushallituksesta.

Ryhmän tehtävänä on käsitellä viittomakieliin ja erityisesti viittomakielisiin oppijoihin liittyviä teemoja, kuten mm.

  • varhaiskasvatus
  • perusopetus
  • oppimateriaalit ja julkaisut
  • viittovaksi lapseksi kasvamisen tukeminen

Asiantuntijaryhmä kokoontuu neljä kertaa vuodessa, ja tämän rinnalla voi olla pienempiä teematyöryhmiä. Ensimmäinen kokous pidetään helmikuun puolivälissä.

Kuurojen Liiton edustajina mukana ovat myös ad hoc -ryhmän toisena varapuheenjohtajana toimiva, erityisasiantuntija Pirkko Selin-Grönlund, erityisasiantuntija Annika Aalto ja tutkija Leena Savolainen.

Lisätietoja:

puheenjohtaja Susanna Rajala, Opetushallitus, susanna.rajala@oph.fi

puheenjohtaja Kaisa Alanne, Kuurojen Liitto ry, kaisa.alanne@kuurojenliitto.fi