Toiminnanjohtaja Markku Jokinen

Markku Jokinen nimitettiin yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukuntaan

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston yhteydessä toimii yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunta, jonka valtioneuvosto asettaa aina kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Valtioneuvosto on asettanut 2.11.2023 yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunnan toimikaudelle 6.11.2023–5.11.2026. Neuvottelukunnan jäseneksi on nimitetty Kuurojen Liiton toiminnanjohtaja Markku Jokinen.

Yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunnan tehtävinä ovat yhdenvertaisuuden yleinen edistäminen, toimia vuoropuhelu- ja tietojenvaihtokanavana syrjinnän ehkäisemiseksi toimivien tahojen välillä sekä käsitellä yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Neuvottelukunta koostuu syrjinnän ehkäisemisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen kannalta merkittävistä toimijoista. Neuvottelukunta on itsenäinen ja riippumaton toimielin.

Neuvottelukunnan kokoonpano toimikaudella 6.11.2023–5.11.2026 löytyy oheisesta linkistä.