Kesto: 05:51
Tekstitys: Ei tekstitystä
Kieli: Suomalainen viittomakieli

Kuurojen Liiton ja Vammaiskumppanuuden vastine Talouselämän ja Helsingin Sanomien artikkeleita koskien

Tieto ulkoministeriöön tuli järjestöjen antamana

Kuurojen Liitto ry ja Vammaiskumppanuus ry haluavat korjata Talouselämän ja Helsingin Sanomien artikkeleissa 16.1.2023 esitettyjä väitteitä kehitysyhteistyöhankkeessa tapahtuneesta seksuaalisesta hyväksikäytöstä vuonna 2019.

Järjestöt ovat äärimmäisen pahoillaan uhrien kohtaamasta kärsimyksestä. Hyväksikäyttö on tapahtunut Kuurojen Liiton kumppanin organisaatiossa. Tapaus on ollut poliisitutkinnassa ja yksi henkilö on tuomittu hyväksikäytöstä vankeuteen.

Kuurojen Liitto on tekemässä oikaisuvaatimuksen virheellisestä tiedosta koskien Helsingin Sanomien juttua, jossa väitetään, ettei liitto olisi kertonut asiasta ulkoministeriölle, vaan että ulkoministeriö olisi saanut tiedon vasta vuoden päästä, kun se pyysi selvitystä asiasta Vammaiskumppanuudelta. Tieto häirintäepäilystä on tullut ulkoministeriön tietoon järjestöjen itsensä antamassa vuosiraportissa elokuussa 2020. Tietoja ei ole jätetty kertomatta, vaan ne on tuotu esille n. kahdeksan kuukauden sisällä epäilyn tultua ilmi järjestöjen toimesta. Sen sijaan häirintäilmoitus tehtiin ulkoministeriön pyynnöstä vasta myöhemmin. Tästä tapauksesta on opittu ja vastaavat tilanteet raportoidaan jatkossa välittömästi ulkoministeriölle jo heti epäilyvaiheessa, vaikka poliisitutkinta olisi kesken.

** Edit 20.1. STT ja Helsingin Sanomat ovat julkaisseet oikaisun virheeseen uutisoinnissaan.

Kuurojen Liitto oli mukana tukemassa järjestön sisäisiä uudistuksia ja henkilövaihdoksia sekä tukemassa uhreja. Tapahtumien jälkeen liiton kumppanille laadittiin yksityiskohtaiset ohjeet sekä järjestettiin koulutusta hallitukselle ja työntekijöille. Lisäksi rakennettiin järjestelmä seksuaalisen hyväksikäytön ja häirinnän estämiseksi ja ilmiantamiseksi.

Artikkelissa vihjaillaan, että tapausta olisi haluttu pimittää mainehaitan vuoksi. Tämä ei pidä paikkansa. Hyväksikäyttötapausta ei ole haluttu aktiivisesti tuoda julkisuuteen asian arkaluontoisuuden ja uhrien suojelemisen vuoksi. Kuurojen yhteisö on pieni ja kaikki tahot ovat halunneet suojella uhreja.

Kuurojen Liiton hanke päättyi vuoden 2021 lopussa, eikä liitolla ole enää toimintaa kohdemaassa. Seuraukset ovat olleet monin tavoin erittäin kovat kohdemaan kuurojen yhteisölle, koska myös muita kansainvälisiä rahoittajia on vetäytynyt hankkeistaan kumppanijärjestön kanssa.

Kuurojen Liiton hankkeessa kumppanin kanssa toteutettiin viittomakielen opetusta kuuroille, heidän perheenjäsenilleen, opettajille sekä palveluntarjoajille, kuten sairaanhoitajille ja poliiseille. Lisäksi hankkeessa koulutettiin kuuroja edunvalvontaan. Hankkeella saatiin monia hienoja tuloksia aikaiseksi – useat kuurot saivatkin ensikosketuksen viittomakieleen hankkeen kautta. Myös monet kuulevat vanhemmat oppivat kommunikoimaan kuuron lapsensa kanssa merkittävästi paremmin kuin aikaisemmin. Lisäksi hankkeessa tehtiin tuloksellista edunvalvontatyötä sekä maakunta- että kansallisella tasolla liittyen viittomakieleen ja kuurojen oikeuksiin.

Markku Jokinen
Toiminnanjohtaja
Kuurojen Liitto ry

Anja Malm
Toiminnanjohtaja
Vammaiskumppanuus ry